Finn W Fjellangers gamle innlegg med tittelen «Keiserens nye klær» som sto i ØP i sept. mnd. 2015 ser fremdeles ut til å ha sin gyldighet

Foranledningen til innlegget den gang var at Grandkvartalets arkitekter – Dark Arkitekter AS – påsto at nå var tegningene rettet opp i henhold til de kritiske merknadene fra Gehl Architects AS. I virkeligheten gjennomførte de kun kosmetiske forandringer som ikke ivaretok de meget kristiske kommentarene fra det danske arkitektfirmaet.

I ettertid har også utbygger ved sin arkitekt måttet innrømme at også de fleste perspektivtegningene var uriktige (manipulerte).

I ØP den 4.5. fortalte Tom Henning Ruud at nå er illustrasjonstegningene (perspektivtegningene) rettet opp og kontrollert. Og føyde til : «Det skulle også bare mangle».
Dette var dessverre ikke tilfelle. I følge  ny kontroll datert 2.5.16 utført av BIM Partner AS, var kun 3 illustrasjoner av i alt 10 rettet opp av Dark Arkitekter og som ble kontrollert av BIM Partner AS.  Mens resterende 7 illustrasjoner ikke ble rettet opp eller kontrollert. 

Med andre ord. Lite var gjort for å rette opp feilene, mens Larvik kommune v/Tom Henning Ruud påsto at nå var alle perspektivtegningene rettet opp. Og prosjektet ble lagt ut til offentlig ettersyn (høring) uten at de resterende 7 uriktige perspektivtegningene var rettet opp av Dark Arkitekter AS.

Følgelig har Fjellangers eventyrfortelling fra sept. 2015 fremdeles gyldighet den dag i dag.

Hele innlegget kan leses her.

 

KEISERENS NYE KLÆR.

Et lite eventyr, fritt etter H.C. Andersen.

For mange år siden levde det en eiendomsbaron som var så glad i store og høye bygninger at han brukte alle pengene sine på arkitekter for å tilfredsstille sine drømmer. Han brydde seg lite om meningene til byens innbyggere, politikere og kommuneadministrasjon og gjorde helst som han ville. Høydene i eiendomsbaronens drømmeprosjekt overgikk alle høyder som tidligere var bygd i den lille byen.

Når kommunen, innbyggerne, politikerne og andre myndighetspersoner og engasjerte danske kontrollører ba ham endre tegningene, ga han beskjed til sin hoffarkitekt om å late som om tegningene ble endret. «Vi presenterer de samme tegningene på nytt og sier vi har utført store endringer, på denne måten sparer jeg også penger på unødvendige rettelser» sa han til hoffarkitekten. Han gjorde som han fikk beskjed om og sendte de gamle tegningene over på nytt med beskjed om at nå var alle innspill og merknader tatt hensyn til og tegninger og prosjektet var rettet opp. Sin beskjed til kommunen krydret hoffarkitekten med fremmedord og uforståelige setninger som «Det er viktig å tilby byrom som ikke gir agorafobi» i trygg forvisning om at dette var det ingen som skjønte et døyt av. Han nevnte også at «People watching» er en foretrukket aktivitet blant mennesker. Ingen forsto hva han mente med det heller. Ei heller uttrykket «Genius Loci» som visst nok er latinsk og en benevnelse på den karakter man opplever som særegen og stedstilknyttet ved en by eller et tettsted.

I byen «som ser ut som den sliter» regnet hoffarkitekten med liten motstand og forventet at folk ikke kunne lese og forstå tegninger, og at det ikke spilte noen rolle om han «jukset» litt. Imidlertid skrøt han uhemmet av prosjektet som han fremstilte som en velsignelse for den lille byen. Under et vekkelsesmøte som skulle være en presentasjon av prosjektet, startet han seansen med «I love New York», for deretter å nevne Sydney, London og København – i den rekkefølgen og som eksempler på bebyggelse som ville egne seg i den lille byen, Lillevik.

Han ga også klar beskjed til alle om at de som ikke forsto tegningene og rettelsene (som ikke ble foretatt), måtte være dumme. «Blir det ikke vakkert?» spurte han allmuen. Alle som en istemte at vakrere og flottere kunne det ikke bli.

Alle så at det ikke var foretatt noen rettelser av tegningene som var identiske med de gamle kritiserte tegningene. Resultatet var at ingen våget å komme med kritikk av prosjektet og tegningene i frykt for å bli ansett som dumme ved å påstå at det ikke var foretatt noen rettelser. Og prosjektet ble vedtatt med stor applaus og stormende jubel, til tross for at ingen innspill og merknader var tatt hensyn til, og ingenting var rettet opp i det tidligere kritiserte prosjektet.

Stor ble forferdelsen og overraskelsen da prosjektet ble realisert og bygget og man da ved selvsyn kunne se at ingenting var endret i forhold til det tidligere svært så omstridte byggeprosjektet.

Men da var det for sent. Fornedrelsen var et faktum og folk gremmet seg over at de faktisk hadde vært dumme.

Larvik 01.09.15

Finn W. Fjellanger

 

Les også Bøkebloggens populære innlegg «Hva blir det neste ? » Nå ser vi resultatene. 

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *