«Vi hungrer etter en administrasjon og politisk ledelse som vi kan være stolte av og ha tillitt til» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere leder av Larvik Bys vel Thore Brastein.

Hele innlegget kan dere lese under bildet. 


Foto: Larvik AP.no

Kjære ordfører 

    Lørdag 16. juli ga du, ordfører Rune Høiset, i ØP uttrykk for at du ønsker å gjenopprette tilliten fra innbyggerne og at kommunen trenger et «boost » en oppstrammer eller innsprøytning. Det er prisverdig og svært positivt og endelig kan det se ut som at kommunens øverste leder forstår alvoret og forstår hvilken situasjon Larvik, gjennom flere år, har stilt seg i. La oss håpe du får det politiske og administrative Larvik til å bli med på lasset og snu en dårlig trend. Noen av oss innbyggere har tatt belastningen de senere 2-3 årene, satt våre hoder til «hogst» og fått utrolig mange med oss. Så ordfører – velkommen etter! Du skal få den støtte du trenger – hvis du mener alvor ?

    Larvik trenger et omdømmeløft og befolkningen hungrer etter en administrasjon og politisk ledelse som vi kan være stolte av og ha tillitt til. Ikke en ledelse som stadig gjør oss indignerte, fortvilte eller som vi ikke har tiltro til. En ledelse vi hele tiden må forsøke å forsvare når vi møter folk på gata og hele tiden får spørsmål og henvendelser om hva det er som foregår. Flere ganger føler vi mer for å tie opplysninger vi graver fram enn å tørre å informere videre av forskjellige grunner. Opplysninger som ikke «passer» eller som vi har problemer med å få gjennom i lokalavisa.

    Vi er lei av en ledelse som altfor ofte bærer preg av politisk poker og ønske om at oppslag i ØP er viktigere enn kommunens beste. (Les gjerne intervjuet med Per Manvik for noen dager siden hvor han gjerne blir med på «dugnaden» – bare det blir etter hans pipe). Hvor mobbing og barnslige morsomheter er mer populært, motiverende og seirende enn saklige politiske avgjørelser. Det er det vi føler er din situasjon som ordfører og dessverre dagens realitet. Gi oss en kommunal ledelse hvor vi ikke til stadighet må vurdere å snakke om kameraderi, korrupsjon, avgjørelse tatt i uoverensstemmelse med lover, vedtak og byplaner. Gi oss en kommune hvor strategi, langsiktige planer og mål kommer fram og blir byens og kommunens lederstjerne på tvers av partipolitikk. Vi har jo så utrolig mange muligheter i kommunen vår. En kommune hvor et samlet politisk mål bør være viktigere enn smålige partipolitiske seire og gjennomskuende støtteerklæringer og leserinnlegg som altfor tydelig bærer preg avstøtte fra venner, bekjente, naboer og forretningsforbindelser

Gi oss en kommune hvor vi føler den lille mann skal være stor – og at juks, løgn, manipulering, press og trusler ikke skal vinne fram – ikke for «den store» og heller ikke for «den lille». 

Det er et ordtak som sier: «Når man blir konfrontert med de samme valgene, og fortsetter å ta dårlige valg, da vil man aldri tilegne seg ny klokskap»!

Et skremmende eksempel fra siste møte i Planutvalget og som kanskje karakteriserer hvilke problemer og ukultur Larviks politiske liv sliter med. Som spesielt interesserte tilhørere opplevde noen av oss at dine partivenner i AP, Turid Løsnæs og Steinar Nyland, forholdt seg tause når det ble rettet sterk kritikk mot virksomhetsleder Hege Eick fra enkelte modige og ærlige medlemmer i Planutvalget. De ønsket rettferdighet og politisk korrekthet. Når vi så vet at også Løsnæs og Nyland hadde samme oppfatning av hva Hege Eick hadde sagt ved en tidligere anledning, vil en skremmende ukultur bare fortsette og sviktende tillitt til politikere ingen ende ta. Det er noe å gripe tak i Rune Høiseth – du kan begynne hos deg selv – i Arbeiderpartiet. 

 Tiden er overmoden for en viktig avgjørelse om Grandkvartalet. Den er mer enn overmoden, faktisk er den pill råtten. Det er det ikke kommunens 44.000 innbyggere som skal ta ansvaret for. Vi har forstått at Arbeiderpartiet og Høyre ønsker et kompromiss for å få et forsvarlig flertall for foreliggende plan for Grandkvartalet. Tenk da litt næringspolitisk med at det aldri – aldri – har blitt et godt kompromiss av et dårlig forslag.

  Fremtidens Larvik by har en bønn til deg som kommunens øverste og ansvarlige leder og den som skal se innbyggerne i øyne i årene som vil komme. Still deg følgende tre spørsmål 10 ganger og vær ærlig mot din samvittighet i ditt svar:

  1. Skal jeg og byen jeg er valgt til å lede stole på alle tekniske og faglige råd vi selv har bedt om fra inn og utland? Råd som vi har fått og betalt for og gitt uten noen føringer. Råd gitt av erfaring og anerkjennelse fra lokale, nasjonale og internasjonale personer og selskaper med adekvat kompetanse. Har jeg lest rapporten fra Gehl Architects riktig og grundig nok? Har jeg skjønt hva Jan Gehl mener med god og riktig byutvikling sett fra byens naturlige, historiske og arkitektoniske forutsetninger? Høydene er bare ett element.
  2. Skal jeg og kommunen ta til følge Vestfold Fylkes motforestillinger og skarpe kommentarer eller som vanlig bare overse fylkets høringskommentarer? Er det på tide å bryte en dårlig tradisjon i kommunen med ikke å lytte til andre? Kan tiden være moden for å kvitte oss med mindreverdighetskompleksene våre?
  3. Skal jeg stole på boligutviklere som har bestilt et prosjekt hvor det økonomiske har vært primært og som fra dag en ble gjennomskuet og som hele veien er blitt tuftet på alle mulige triks, lurerier og manipulasjoner for mer eller mindre å føre en kommune og dens innbyggere bak lyset – og som fortsatt holder på til tross for klare motbevis?

Vær ærlig mot deg selv og de du er valgt av og la din samvittighet bestemme. Det skal DU leve med videre.

 La meg avslutte med hva en bekjent, med lang erfaring innen boligutvikling i Larvik kommune sa til meg for noen dager siden (ikke Finn W. Fjellanger): «Hvis Larvik Kommune nå sier ja til eksisterende planer for Grandkvartalet, kun med små høydejusteringer og alle bevislige svakheter, så vet jeg ikke hvordan fremtidens Larvik vil bli – det er en tragisk utvikling»!

Dette er også et stort problem i Larvik. En stor del av kommunens oppegående befolkning står fram overfor «oss», men av vikarierende grunner ønsker de ikke eller tørr de ikke å stå fram.

Dette er Larvik 2016 ordfører!

En ting skal du vite Rune Høiseth – det kommer ikke til stå på alle oss 44.000 innbyggere!

 

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *