«Hvis man forstår Anthonsen rett, skulle dette være et eksempel på god byutvikling i Sandefjord». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Se hele innlegget under bildet. 

Terje Anthonsens  fasinasjon for byutviklingen i Sandefjord

I tilknytning til Bøkebloggens artikkel 20. juli 16: «Nå må dette stoppes ordfører og rådmann» og med undertittel «Hva blir det neste», har Terje Anthonsen flere kommentarer hvorav en der han viser til et høyhus i Kilen i Sandefjord (og som har påstår er 14 etasjer, men som i virkeligheten er 11 etasjer). 

Hvis man forstår Anthonsen rett, skulle dette være et eksempel på god byutvikling i Sandefjord, som han sier :»ikke har slike kverulanter som Brastein, Fjellanger og Hansen». Underforstått som prøver å «stikke kjepper i hjulene» for slike høyhus.

Saken er imidlertid at høyhuset som Anthonsen refererer til ble forsøkt stoppet i forbindelse med en bred folkeaksjon, kalt Kilenaksjonen. En aksjon som dessverre ikke ble tatt til følge av politikerne i Sandefjord. Resultatet ser vi i dag (se vedlagte bilder) og folk i Sandefjord rister oppgitt på hodet av at denne boligblokken ble tillatt oppført.

I mars mnd. 2015 skrev jeg et innlegg i ØP med tittelen: «Går det an å være så freidig» og som her er vedlagt et utdrag fra. Tittelen er den samme som den kjente Sandefjordsmannen Leiv Eriksen hadde på sitt innlegg i Sandefjords Blad den 4.2.15.

Hele innlegget kan dere lese under. 

Finn Walter Fjellanger

Går det an å være så freidig?


 

Dette var overskriften på en tankevekkende kommentarartikkel som Leiv Eriksen (LE) hadde i Sandefjords Blad, (SB) den 4.2.15, og som omhandlet den omdiskuterte utbyggingen i Kilenområdet i Sandefjord med 5 og 6 etasjers kompakte boligblokker stående på pilarer ute i havnebassenget i Kamfjordkilen og med den siste tilveksten med en 11 etasjes høyblokk oppført inne på land i umiddelbar nærhet til boligblokkene ute i sjøen.

Leiv Eriksen er en kjent og avholdt mann i byggebransjen og er forøvrig grunnlegger av Cosmic Bygg A/S i Sandefjord og nå leder av Eiendomsutviklingsavdelingen i firmaet, mens hans sønn har overtatt som leder. Som sikkert mange kjenner til, har Cosmic Bygg stått for oppføringen av flere bygg i Larvik, bl.a. alle byggene som Hans Gaarder har bygget langs Elveveien.

I sin artikkel tar LE utgangspunkt i et stort oppslag den 8.12.14 i SB både på avisens førsteside og 2 sider inne i avisen hvor arkitekt Nils Torp og Per Hartvig Pedersen uttaler seg og fremstår meget overrasket over høyhuset som nå er oppført i Kilen-Brygge-prosjektet. Disse 2 er hovedansvarlig for det komplekset som nå er bygget i Kilen.

I SB»s oppslag den 8.12.14 uttaler Nils Torp at høyhuset slik det nå er oppført «er til å gråte blod av».  LE mener at dersom det er mulig «å gråte blod» så synes han at Nils Torp av flere grunner bør gjøre det. Ikke først og fremst på grunn av at høyhuset har blitt som det har blitt, men også av mange andre viktige grunner: Havnebassenget i Kamfjordkilen som tidligere var et flott vannspeil mellom Preståsen mot vest og Kamfjordåsen mot øst, er i dag ødelagt med 5 til 6 etasjers høye boligblokker, samt det 11 etasjers såkalte «signalbygget». Høyhusbygget er i tillegg – som LE skriver – godt innenfor reguleringsplanen som Nils Torp laget og fikk godkjent.

Som LE skriver: «Ditt (ark. Torps) Kilenprosjekt er i mitt hode en tragedie for Sandefjord. Det er de forspilte muligheters prosjekt. Det ligger feil. Det passer ikke inn i omgivelsene. Det har ingen sjarm. Det har ødelagt mulighetene til aktivt bruk av vannspeilet til aktiviteter som kan gavne byen» m.m. «Tragisk er det også at selv Per Hartvig Pedersen tillater seg å kritisere høyhuset selv om han har arbeidet ivrig for å få det til, og har i høyeste grad medvirket til rammebetingelsene både når det gjelder høyde og grunnflate.

«Uttrykket signalbygg har Nils Torp selv benyttet i sin beskrivelse av reguleringsplanen, som han med sine fantastiske arkitektuttrykk duperte både kommunens administrasjon og politikere, samt en del av Sandefjords innbyggere, med.»

 Dessverre er det ikke plass til å ta inn LE,s avisartikkel i min kommentar, men kun enkelte poenger fra hans artikkel.

Som en av SB»s lesere skriver: «Bra Leiv, Spådommene dine/våre fra slutten av 90-tallet vedrørende utviklingen av dette området er dessverre blitt sanne. Kanskje Kilenaksjonen fra den gang var inne på noe likevel». 

Men det hjelper dessverre ikke å få rett i ettertid, etter at skaden har skjedd og er uopprettelig.

 I Kilenområdet begynner det nå kanskje å bli for sent å snu. «Skaden» er allerede uopprettelig, men vi kan muligens lære av feilgrepene som er gjort i Kilenområdet, og håpe at politikerne «tar til vettet» når det gjelder utbyggingen av Grandkvartalet. Her har man fremdeles muligheten til å styre utbyggingen i riktig retning. Det er for sent å klage når bygningsmassen står der fiks ferdig.

I Sandefjord har det fremkommet mye kritikk i forbindelse med Kilenutbyggingen og nå i særdeleshet høyhusbygget som dessverre nå står der til skrekk og advarsel.

Dessverre har mantraet nå til synelatende blitt å fortette for enhver pris. Dette gjelder også til en viss grad i småbyene der man tydeligvis har vanskeligheter med å ta inn over seg småbyens målestokk og reelle behov for å fortette.

Finn Walter Fjellanger

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *