Bøkebloggen har i juli hatt flere saker hvor mange personer har stilt ordfører Høiseth en del spørsmål som fortsatt ikke er besvart. 


Foto: Larvik AP

Mai Grunden hadde dette innlegget 19 juli «Spørsmål til ordfører». 
Bøkebloggen purret opp ordfører i dette innlegget 23 juli «Mange venter på svar ordfører»
Thore Brastein hadde dette innlegget 27 juli med flere spørsmål » Kjære ordfører «

Bøkebloggen observerer nå at ferien til Høiseth er over. Etter at  NHOs kommune-NM ble offentliggjort denne uken og Larvik kommune dessverre havnet helt nede på 165 plass så ser vi nå at Rune Høiseth har hatt en interessant diskusjon på stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas Facebook side. 
Hele diskusjonen er gjengitt under og ligger også ute på  Kårstein Eidem Løvaas sin åpne Facebook side. 

Kårstein Eidem Løvaas Flott med seks av Vestfolds kommuner blant de hundre beste i Norge. Og bedre skal det bli, når sammenslåingene er ferdige er vi kun seks solide og flotte kommuner i fylket vårt.

Rune Høiseth Bildet ville sett noe annerledes ut , om Larvik hadde blitt tilgodesett med statlige arbeidsplasser !

Kårstein Eidem Løvaas Det nærmer seg nesten ansvarsfraskrivelse gode ordfører Rune Høiseth. 😊 Håper og tror dere har noe mer lokal kraft enn som så, til å utvikle Larvik. Trolig er det mer fruktbart å arbeide målrettet lokalt, enn å se se lengselsfullt etter statlige arbeidsplasser. 😊

Rune Høiseth En kombinasjon av private og offentlige arbeidsplasser er bra . Eidem Løvaas kjenner sikkert ikke til fordelingen av statlige arbeidsplasser de siste år ! Dette er bare ren faktaopplysning. Her er ikke Larvik tilgodesett .

Kårstein Eidem Løvaas Gode ordfører Rune Høiseth, dette ligner bare mer og mer på ansvarsfraskrivelse. Det handler ikke om å «tilgodese» den ene eller den andre. Statlige arbeidsplasser er ikke milde gaver som deles ut der kommunene selv ikke evner å skape. Statlige arbeidsplasser legges der det er mest forsvarlig ut fra faglige vurderinger. Andre kommuner med lav andel statlige arbeidsplasser lykkes godt. 
Min oppfordring er å gjøre noe med det man kan gjøre noe med: Larviks politiske ledelse bør i mye større grad ha fokus på verdiskaping og bedre vilkår for næringslivet. 
Tar du utfordringen, eller skal du fortsette å peke på eksterne faktorer?

Rune Høiseth Er selvfølgelig ikke uenig i det men forsatt mener jeg det regionale nivå også har en rolle i samspillet mellom kommunene og det statlige nivå.

Kårstein Eidem Løvaas Rune Høiseth, jeg har ikke snakket om det regionale nivåets rolle og svaret ditt var litt ullent og vrient å tolke. Hva vil Larvik gjøre for å forbedre sin ranking på listen denne saken viser til?

 

Kjære ordfører, nå er ferien over og det er på tide å stå opp for Larviks innbyggere. Vi kan ikke se at du har svart på det siste spørsmålet du her fikk av Kårstein Eidem Løvaas i samtalen over ? Og dette spørsmålet er viktig og det er mange i Larvik som ønsker svar på det nå. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *