«Hvis Vestfold fylke bygger boliger for å ta imot 100 000 nye innbyggere, og det bare kommer 52 000, så har vi et problem.», lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Til fylkes-ordføreren

Under overskriftene «Legger planer for å få plass til 100.000 flere i Vestfold» og «Tettere på naboene» i Østlands-Posten 18.08.16 uttaler fylkesordfører Rune Hognes (H) at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal evalueres: «I Vestfold skal det bygges tett og høyt (…) for å ta imot 70.000-100.000 flere innbyggere i fylket.

-Planen har lagt befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til grunn.

– Med opptil 100 000 flere vestfoldinger fram mot 2040, skal RPBA sørge for at alle skal få en plass å bo»

Jeg syntes tallene var såpass interessante at jeg sjekket med SSB. Jeg ble, med gode instrukser, loset fram til ønskede tabeller som fortalte følgende; pr. 16.08.2016 er vi 244.967 innbyggere i Vestfold. Forventet befolkningsframvekst fram mot 2040 er 51.948. Det vil si at vi vil være ca. 296.915.

Jeg syntes spriket mellom fylkesordførerens og mine tall var så stort?nesten det dobbelte hvis vi runder av?at jeg dobbeltsjekket med en telefon til SSB. De kunne bekrefte at mitt tall var det «naturlige å bruke».

Da er det også naturlig å spørre fylkesordfører Rune Hognes om hvor han har funnet disse tallene, for hvis Vestfold fylke bygger bolig for å ta imot 100 000 nye innbyggere, og det bare kommer 52 000, så har vi et problem.

Mai Grunden

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *