I forkant av en søknad om å bygge ny 6-mannsbolig i Mesterfjellveien 5  burde det først ha vært utarbeidet og søkt om reguleringsendring for området.


Foto: 1881.no
 

Larviksvegen 17 i Stavern fikk ja til firemannsbolig og det blei nei i Ingesgate i Byskogen og Grønnebergveien. I tillegg nevnes Franklinveien på Gon som fikk nei til bygging av firemannsbolig og Vebergsgate på Østre Halsen som fikk ja. 

Les også historien til Tor Olav Karlsen om saksbehandlingen i Vebergsgata på Østre Halsen

Nå har administrasjonen fått en ny sak på bordet hvor en utbygger har ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 5. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 6-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill. 

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området. Mattias Holmbäck som er nærmeste nabo har på vegne av 89 naboer sendt klage til ansvarlige søker. Det spesielle i denne saken er at ansvarlig søker er et av medlemmene i Planutvalget i Larvik kommune. Greit nok at denne personen vil bli inhabil når saken vil komme på bordet i Planutvalget i september, men dette mener vi det «lukter» litt av. Når en ansvarlig søker sitter som politiker i Planutvalget i Larvik kommune så har selvfølgelig denne personen ett tett samarbeid med både plansjef, byggesaksjef og saksbehandlere i administrasjonen. 

Gunnar Eliassen, SV uttalte dette i ØP for noen dager siden :«Av de 7 partiene følger FrP mest utbyggers ønske om flere boenheter på små tomter, ofte med H på slep. Noen av disse sakene har det vært enighet om, særlig hvis naboprotestene er massive, sånn at flermannsbolig er avvist.»

Marie Offenberg, H svarte opp Eliassen i Øp og skrev følgende : «Forutsigbarhet handler om mer enn å si nei til alt, eller for den sakens skyld – ja til alt av denne type tiltak. Høyre går ikke inn for fortetting for enhver pris. Vår linje er at hver sak skal vurderes for seg, og det skal fortettes med kvalitet.»

Både Offenberg og Eliassen er medlemmer i Planutvalget og det skal bli spennende å se utfallet i saken Mesterfjellveien 5.
 

Hvis Larvik kommune sier JA til dette så tror vi dere sier JA til fortetting av hele fronten på Mesterfjellet ? 

Og det ønsker vel ikke Larviks innbyggere ? 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *