«Man kan også saktens spørre seg om utbyggerne er av den oppfatning at de har å gjøre med lett påvirkelige politikere som lar seg manipulere bare man iverksetter trusler (om å la være å bygge)?» spør Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 


Foto: Larvik Høyre

Om å sluke agn og søkke.

I ØP den 27.8. uttaler Høyres Birgitte Gulla Løken: «Nå har det aldri vært et mål for Høyre at Grandkvartalet skal bli så høyt som mulig. Men det må være utsikter til lønnsomhet slik at utbyggerne tør sette spaden i jorden». 

Er det en ting politikerne og kommunens administrasjon ikke skal vurdere i forbindelse med en bygge- eller plansak, så er det lønnsomheten i de enkelte prosjektene.  Ved behandlingen av disse sakene skal kommunen ved administrasjonen samt våre politikere kun forholde seg til Plan og bygningsloven (PBL), og spesielt her de vedtatte overordnede planene som Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen) samt gjeldende reguleringsplan fra 2010. Det skal være knekkende likegyldig for politikerne (og administrasjonen) om byggeprosjektet gir en økonomisk gevinst på 200 mill. kr. i stedet for 100 mill. kr. etc.

Skal administrasjonen og politikerne nå etterspørre kostnadsoverslag med tilhørende lønnsomhetsberegninger for de ulike prosjektene, og kontrollere samt vurdere også disse? Enhver skjønner at dette vil fare fullstendig galt av sted.  I tilfellet Grandkvartalet har kvartalet i utgangspunktet fått de største tillatte byggehøydene i hele Larvik sentrum i den vedtatte byplanen fra sept. 2015. Allikevel er dette ikke tilstrekkelig for å klare å få økonomisk uttelling for prosjektet i henhold til truslene fra Røed/Hansen om å skrinlegge prosjektet dersom de ikke får det som de vil!

Hva så med alle de andre sentrumskvartalene i Larvik som i byplanen er angitt med maksimale høyder til dels langt under de høydene man skal forholde seg til i Grandkvartalet? Utbyggere av disse kvartalene vil selvfølgelig vise til den politiske behandlingen av Grandkvartalet der det nå tydelig signaliseres at man skal ta hensyn til utbyggernes krav om økonomisk gevinst. M.a.o. utbyggerne av disse kvartalene vil selvfølgelig påberope seg den samme behandlingen som gis i Grandkvartalet, der prosjektenes økonomi vil være avgjørende for utfallet og vil etter alle solemerker føre til at disse gis de samme muligheter som Grandkvartalet til å tøye høydebegrensningene fastsatt i byplanen for «sine kvartaler». Resultatet blir selvfølgelig at vi får en byutvikling i Larvik sentrum som kommer helt ut av kontroll, og der trusler om å la være å bygge dersom utbyggerne ikke får det som de ønsker, vil vinne frem.  Alle skjønner også at forutsigbarheten blir borte. Men «i bakvendtland kan – som det sies – allting skje».  Bare for å understreke det: Politikerne og administrasjonen skal ikke vurdere byggeprosjektenes økonomi. Det ligger langt utenfor deres mandat, og har ingenting med en politisk behandling å gjøre, og burde være elementær kunnskap for kommunalpolitikere (og kommuneadministrasjonen).  Man kan også saktens spørre seg om utbyggerne er av den oppfatning at de har å gjøre med lett påvirkelige politikere som lar seg manipulere bare man iverksetter trusler (om å la være å bygge)? 

Larvik 27.08. 16

Finn W. Fjellanger

 

Les også takstmann Oddvar Andreassen sitt tidligere innlegg «Bygge-og plansaker med forviklinger.»

Les også takstmann Oddvar Andreassen sin tidligere sak » Bygge-plansaker.»

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *