» Røed/Hansen pålegges å fremlegge et alternativ for utbygging av Grandkvartalet som holder seg innenfor byplanen og dens intensjoner. Lønnsomhet må de finne på annen måte enn å bryte samfunnets lover og planer,» lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget til John Flessum i sin helhet under bildet. 


Fotoskisse: BIM Partner

De trenger ingen hjelp

I ØP både 26. og 27. aug. har Oddvar Andreassen kommentarer med viktige klargjøringer knyttet til vedtak om Grandkvartalet. Det er imidlertid et par ting undertegnede ikke fikk helt tak i. Det ene gjelder forslaget om at grandprosjektet burde omfatte «hele kvartalet». Det er vel det prosjektet allerede gjør? Derav navnet Grandkvartalet? Det er mulig han har neste kvartal, fram til Thaulow-svingen, i tankene, noe som helt sikkert hadde tjent byens utvikling, men blir vel noe voldsomt i denne forbindelse. Likevel bør en endelig løsning av Grandkvartalet ta hensyn til kvartalene på begge sider så vel arkitektonisk som historisk.

Det andre er Andreassens oppfordring om å hjelpe Røed/Hansen «på veien videre», noe undertegnede finne helt unødvendig. Røed/Hansen er profesjonelle utbyggere som klart vet hva de gjør. Hertil har de adgang til all verdens relatert kompetanse i så vel byutvikling som i bygg og anleggsarbeider. Byens helt ferske byplan kjenner de selv meget godt. Spørsmålet er mer hva Røed/Hansen vil fram til, og hvor høy risiko de vil/kan ta. Det er ikke annet enn tom trussel å hevde at man ikke kan utvikle/bygge ut Grandkvartalet med forsvarlig økonomi uten å bygge inn 2 tårn hus som overstiger tillatt høyde i Byplanen med ca. 100 %. Får man ikke økonomi ut av det foreslåtte prosjekt må man endre forslaget slik at det holder seg innom Byplanens bestemmelser, og samtidig tilpasse kostnadene og ambisjonene til økonomien slik alle Røed/Hansens konkurrenter i bransjen må gjøre. Hvis ikke skapes en konkurransevridning og uforutsigbarhet som de styrende myndigheter ikke kan leve med. Alle forstår at det er «billig» å bygge på noen ekstra etasjer på et bygg, for deretter å selge til en meget høy pris, noe som vil gi ønsket løft i økonomien i prosjektet. Men, skal vi, byens/kommunens borgere betale for dette ved å gi avkall på en byplan/byutvikling som vi sammen nylig har vedtatt at vi ønsker?

I lørdagens ØP-utgave har Oddvar Andreassen i sin kommentar, tatt med en del av Vestfold fylkeskommunens uttalelse om Grandprosjektet. Han avslører derved at han ikke før nå har lest høringsuttalelsen derfra, og hva kan man da vente av alle andre «synsere» som har mange meninger om prosjektet når Oddvar Andreassen ikke hadde lest den. Alle som uttaler seg om Grandkvartalet burde vært pålagt å lese Fylkeskommunens uttalelse av 26.08.2014 og deretter av 17.06.2016 før de mener noe om saken. Det er for lettvint å skrive seg på en liste uten på forhånd å ha satt seg inn i hva saken gjelder. Her et lite utsnitt av det viktigste i Fylkeskommunens uttalelse:

«Reguleringsplanen strider fremdeles mot Byplanen og er ikke i byens målestokk, verken når det gjelder høyder eller volum/størrelse. Fylkeskommunen vil på dette grunnlag opprettholde våre vesentlige anmerkninger meddelt i vår uttalelse datert 26.078.2014»

Larvik kommune engasjerte og betalte, i sin tid det velrenommerte danske arkitektfirma Gehl Architects, for på en faglig måte hjelpe til med å vurdere og uttale seg om Grandkvartalet. Også dette burde være obligatorisk lesning før man uttaler seg om prosjektet. Her er et meget kort utdrag derfra:

«Bebyggelsen introduserer en ny tetthet, skala og typologi til Larvik, som utfordrer byens identitet.»

«Bearbeid den høye bebyggelse så den bidrar til Larviks nåværende kvaliteter og fremtidige identitet.»

«Hvordan skal skalaen på høyere bygninger brytes ned og lande i menneskelig skala?»

Hvilken politiker, som har lest dette, vil kunne finne argumenter som gjør at disse uttalelser settes til side til fordel for egen vurdering og synsing?

Ordføreren har, ifølge ØP, funnet ut at her må man få til en politisk «Hestehandel» (kompromiss?) ved « å rekke ut en hånd» og «gi og ta», for å få en bredest mulig forankring av prosjektet. Er dette metoden for Larviks byutvikling. Utrolig naivitet og inkompetanse har brakt saken inn på en kronglete blindvei, og skal finne løsning på dette ved et kompromiss uten mening. Dette er ikke «kjøp og salg av hester», det er viktige avgjørelser for byens ve og vel, byens omdømme og rettferdige avgjørelser i fremtidige byggesaker. Det politikerne nå skal ta stilling til er i realiteten om Larvik kommune i framtid skal stå økonomisk ansvarlig for byggeprosjekter i kommunen. Ved å tilpasse kommunale planer etter private utbyggeres økonomiske lønnsomhet og feilvurderinger, vil føre fremtidig politikk på området inn på ville veier. Det vil skape en presedens som fremtidige politikere ikke kan leve med. Byutvikling er langsiktig arbeid, og kan ikke gjøres uten langsiktige planer og at man følger dem. Det er under planleggingen man må «gi og ta», ikke blande seg inn i prosjekters økonomi og lønnsomhet. Det er kun prosjektets eiere som må ta ansvar for økonomien basert på de forutsetninger som lover og planer angir.

Også Høyres Gulla Løken er villig til å stille garantier overfor utbygger. I en uttalelse i ØP 27.08.2016 uttaler hun: «Det må være utsikter til lønnsomhet slik at utbyggere tør å stikke spaden i jorden. Man får ikke noen til å investere en milliard dersom det ikke er utsikter til gevinst.» Det er nok riktig, likevel er det daglig i investorers lodd å gjøre slike vurderinger over risiko og lønnsomhet. Det har ingen ting med kommunens politikere å gjøre. Entreprenører må selv vurdere hva som er lønnsomt eller ikke, og selv vurdere hvilken risiko det er i prosjektet. Feilvurderinger fra entreprenør kan heller ikke økonomisk kompenseres med politiske beslutninger. Røed/Hansen er selvsagt klar over dette, men prøver å få til så god økonomi i prosjektet som mulig. Da vil det nemlig også være mye mer attraktivt i markedet og for andre investorer. Det er lov å prøve seg, men det finnes en grense.

Konklusjonen bør være: Røed/Hansen pålegges å fremlegge et alternativ for utbygging av Grandkvartalet som holder seg innenfor byplanen og dens intensjoner. Lønnsomhet må de finne på annen måte enn å bryte samfunnets lover og planer. Hertil bør det pålegges å legge fram en garantert framdriftsplan som kommunen setter krav til i forbindelse med behandling.

John Flessum

 

Les også takstmann Oddvar Andreassen sitt tidligere innlegg «Bygge-og plansaker med forviklinger.»

Les også takstmann Oddvar Andreassen sin tidligere sak » Bygge-plansaker.»

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *