«Terje Anthonsen (TA) proklamerer i ØP lørdag 27. august at han er tatt opp i organisasjonen til Per Manvik», skriver dagens gjesteblogger Thore Brastein. 

 Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Hvem har med hva ?

Terje Anthonsen (TA) proklamerer i ØP lørdag 27. august at han er tatt opp i organisasjonen til Per Manvik. Organisasjonen som er satt til å mene hvem som skal ha retten til å uttale seg og gjøre hva i fedrelandet Norge, samt retten til å mene hvem som har med hva? Tror det heter et autoritært styresett, men er ikke helt sikker. Noen ganger kommer tvilen hos meg om hva som er rett eller galt. TA, som har vært en bekjent gjennom mer enn 50 år, og som jeg har brukt de samme 50 årene til å hjelpe i lokalsamfunnet med å framsnakke hans positive egenskaper. At han nå kommer med slike synspunkter, som i lørdagens ØP, overrasker meg ikke. TA tilkjennegir sine synspunkter om det meste, og det er hans fulle rett – hans fulle rett. Noe er bra, men noen ganger burde han muligens fått hjelp til å korrigere meninger og uttaleser.

Gjennom de siste 2-3 årene har TA brukt mye av sin tid og mye av sitt «blekk» til å innynde seg for byens boligutviklere. Så mye at de fleste lett har gjennomskuet han og ser hvilken kamp han kjemper for å være i «de rette kretser». Men han holder på – og det er hans fulle rett.

TA beviser også i lørdagens innlegg i ØP at han ikke forstår viktigheten av og hvilket ansvar de forskjellige velforeninger har i et lokalsamfunn. Eller viktigheten av felles forpliktelser. At noen liker å være den som bestemmer alt og at de fleste andre ikke forstår, vel så jeg tror det har med usikkerhet og gjøre.

La oss håpe at TA en dag forstår at de foreninger og lag han nevner i innlegget, er seriøse og alvorlig arbeidende enheter som år etter år arbeider frivillig for at byen og byens befolkning skal ha det beste utgangspunkt. De har ingen særinteresser – kun fellesskapets beste. Som tidligere leder av Larvik Bys Vel kan jeg nevne fra foreningens vedtekter:

Larvik Bys Vel er en frittstående, partipolitisk uavhengig medlemsforening. Vårt formål er å arbeide for vern av særpregede bymiljøer og enkeltbygninger og arbeide for forskjønnelse av byen og befolkningens trivsel. For å ivareta og oppnå dette skal vi informere om byens bygningshistorie, informere om praktisk bygningsvern og skape eller fremme ideer og planer som angår vern og nybygging. Foreningen skal også påvirke og delta i beslutninger som angår foreningens formål. Larvik Bys Vel har som arbeidsform å samarbeide med lokale velforeninger og andre aktuelle grupper. Larvik er ikke bare byens sentrum.

Det heter demokrati Terje!

Hvordan dere driver VelStelt vet jeg ikke. Om dere har generalforsamling, årsberetning, regnskap og regulære valg og medlemslister?

Eller er du VelStelt, autoritær, enerådende og leder en «forening» som står og faller på deg?

Men der gjør du en god jobb Terje – det skal du ha!

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ønsker å ha inn gjesteinnlegg på Bøkebloggen.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *