«Mindre pleie, mindre omsorg – mer bilkjøring, mer stress», sa Vidar Bjørnø Byholt i sin appell på Søbakken i august. 

Les hele hans appell under bildet. 


Foto: Søbakkens venner

APPELL av Vidar Bjørnø Byholt 23.08.16:

Kjære sambygdinger! 
Vi er samlet for å slå ring om Søbakken. Sykehjemmet og hjemmetjenesten er en viktig del av nærmiljøet vårt. Eldre og syke hører også til i bygda. Derfor sier vi: «Ei bygd! Én hjemmetjenste!»
Administrasjonsutvalget hørte på oss, de hørte på dem som bruker tjenestene på Søbakken. Vi har godt håp om at det holder til mål, men vi tør ikke sitte stille og vente på politikernes behandling.
Politikerne må forstå: Det handler om tilhørighet! Det handler om identitet! Det handler om være en del av stedet du bor – om nærhet – kommunens slagord nummer 1! Om du så kan selge sand i Sahara kan du ikke selge tomme slagord i bygda vår! 
Og! Det handler om frivillighet.
Hvor mange ganger har vi ikke hørt om det «nødvendige frivillige bidraget». Det skal være med å løse velferdsstatens utfordringer, og det er HELT KRITISK for å møte «eldrebølgen» – sier politikerne. I fellesskap har vi på neset fått til et stort frivillig engasjement rundt Søbakken. La oss inderlig håpe at det ikke stikkes svære kjepper i hjula på den jobben og det engasjementet vi opplever fra ansatte, fra organisasjoner og fra næringslivet rundt Søbakken.
Vi hører til i fellesskapet der vi bor. Veien inn i fellesskapet kan blir tyngre og vanskeligere når helsa svikter. På Søbakken har vi engasjerte ansatte som gjør den veien lettere. Som informerer om, og motiverer til å være en del av det som skjer. Det er MYE helse i det. Og vi som står rundt: velforeninger, frivillige grupper, menigheter, næringsliv, skole, barnehager – ja hele bygda: Dere kjenner oss og vi trenger å kjenne dere for å få til samarbeid som skaper gode møteplasser.
Endring, effektivisering, omstilling og optimalisering: Dette er ikke nytt. I keiser Neros administrasjon hadde embetsmannen Gaius Petronius et langt arbeidsliv. Han oppsummerte sine erfaringer slik: (og jeg siterer)
«Vi arbeidet hardt, men hver gang det begynte å fungere, ble nye planer om omorganisering iverksatt. Jeg lærte meg senere i livet at vi er tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjennom omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape illusjon om fremgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.» – (sitat slutt) – DETTE MÅ IKKE OGSÅ BLI HISTORIEN OM SØBAKKEN!
Det koster å drive smått! Søbakken må ikke bli mindre. Hvorfor svekke noe som virker!? Jo, er det dyrt, legges det ned. Er det det som var administrasjones mål? For vi skjønner jo: Det blir dyrere og mindre effektivt å plassere tjenestene i Stavern. Mindre pleie, mindre omsorg – mer bilkjøring, mer stress. Dette i stedet for den unike samhandlingen som allerede er skapt mellom legesenter og sykepleiere, som ivaretar samhandlingsreformen lokalt her hos oss. Dette i stedet for den trygghet nærhet til pasienten gir.
Nei – dette gjelder folka våre! De hører til her. Både de som bor på Søbakken, og de som bor rundt Søbakken og har et anker i tilværelsen her i form av hjemmesykepleie og engasjerte bygdefolk.

Takk for oppmerksomheten!

 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *