«Kan Kommunalsjefen for helse og omsorgstjenesten snart svare meg på dette?», skriver  sykepleier May-Lene Lia i kveldens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 


Søbakken 23.08.16, fra arrangementet: «Vi slår ring om Søbakken» ca 200 stykker møtte frem for å vise sin støtte til kampanjen; «EI BYGD, -en hjemmetjeneste!

Sykepleier May-Lene Lia venter fortsatt på svarene

Kan Kommunalsjefen for helse og omsorgstjenesten svare meg på dette?
– .. slik at jeg kanskje kunne forstå HVORFOR noe som fungerer så bra, blir endret? Når en av politikerne stemte MOT at vi kunne ivareta Søbakken slik den er i dag, med begrunnelse i  «at det er urettferdig at noen får det bedre enn andre i kommunen»! Er det da ikke rimelig at ALLE burde ha det bra!? – Men isteden velge å legge pleie og omsorgstjenesten på et bunnivå for at det skal bli «rettferdig» for alle!?

1. Hvor er den samfunnsøkonomiske nytten av å IKKE motta hjemmetjenester fra det nærmeste tjenestestedet?

2. Hvilke trygghet gir dette brukerne av hjemmetjenester å vite at det kan ta, i beste fall, 30 til 45 min. fra de trykker på alarmen til hjelpen kommer? Og ytterligere utrykkningstid fra ambulanse dersom det skulle være nødvendig…?

3. Hvordan påvirker det sykepleiere å ha lite spennende faglig utfordring og utvikling, når 5 sykepleiere og 1 fagsykepleier skal dele fagansvaret for 34 pasienter i en stabil pasientgruppe, der bare 23 trenger daglige tjenester? – sykehjemspasienter er iberegnet denne gruppen, resten har kun svært begrensede tjenester. (Dette blir resultatet i den nye skissen for Søbakken. Jeg, personlig,  tviler på at det blir ettertraktet og jobbe slik for sykepleiere og eller andre faglærte.)

4. Søbakken er en populær læringsbedrift for Høgskolen i Vestfold og Telemark, samt Topp — og Miks prosjekt i Larvik kommune pr i dag, nettopp fordi vi jobber slik som vi gjør i dag! Mye grunnet at det blir enklere å følge et pasientforløp, noe som gjør arbeid i samhandlingsformen mer oversiktlig for sykepleiere og andre faglærte for fremtiden. Hvordan vil ny struktur føre til et variert og spennende læringsutbytte for studenter og lærlinger?

5. Hvordan kan en så liten avdeling som Søbakken er skissert fra og med 10. oktober i år, være økonomisk bærekraftig i fremtiden, når det allerede er varslet ytterligere økonomiske nedskjæringer i 2017?

6. Hva gjør en så radikal endring, ved å dele ei bygd i to, -med ildsjelånden i nærmiljøet?

7. Hvilke kvalitet i hjemmetjenesten blir styrket av at brukere får mange og stadig nye og ukjente pleiere å forholde seg til?

….skulle ønske jeg kunne få svar…

 

May-Lene Lia, sykepleier.

 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *