«Når en gammel politiker som meg hører administrasjonen fortelle at «nå skal det omorganiseres til beste for brukeren», da lyder varselssignalene», sa Finn Kristian Marthinsen i sin appell på Søbakken i august. 

Les hele hans appell under bildet. 


Foto: Søbakkens venner

Appell ang. SØBAKKEN, Bygdedagen på Nesjar 28.08.16 

På idrettsspråket heter det: «You never change a winning team!» Søbakken er et slikt vinnerlag. Det er et vinnerlag hvor de enkelte lagdelene gjør hverandre gode i sitt samspill. Det er kvalitet på de ulike plassene, og når lagledelsen kan sin jobb, gis det tillit og trygghet til enkeltpersonene på laget. 
«Heia Søbakken, Heia Søbakken!» har det lydt taktfast og begeistret fra tribuner og sidelinje i lange tider. Ansatte, brukere, pårørende og frivillige er engasjerte supportere for eget lag. «Vi ligger på toppen av tabellen! Heia Søbakken! Heia Søbakken!»
Men så begynner ryktene å gå om at den sentrale overordnede ledelsen enten i vintervinduet eller neste vindu med mulighet for overganger, har tenkt å rokkere på laget vårt. Kanskje også bytte bort spillere. Ja, det ymtes om at det er for mange spillere på Søbakkens banehalvdel og at det er grunnen til at de er så gode. Men andre lag blir vel ikke bedre ved at de beste gjøres dårligere?
Etter operasjoner både i rygg og nyre har jeg ved mange anledninger hatt bruk for hjemmesykepleie. Første gangen sa de på sykehuset i Drammen at de skulle kontakte hjemmesykepleien i Larvik for meg, men at jeg nok ikke kunne forvente at jeg fikk hjelp med en gang. Hjemmesykepleien fra Søbakken var på plass med en gang! Heia Søbakken! Det ga trygghet, og jeg kjente at de både kunne sin jobb og at jeg ikke bare var til plunder og heft! Sånn har det vært hele tiden. Nærhet og omsorg. «Bare ring om det er noe!»
Samlokalisering av omsorg og hjemmesykepleie fungerer svært godt. Det fungerer for oss brukere. Det fungerer for de pårørende. Det fungerer for de ansatte. Det fungerer for fastlegene. Det fungerer for fysioterapeutene. Det fungerer så bra fordi det er kjennskap og nærhet i miljø, i samarbeid om tiltak, i kunnskap om brukernes behov og sykdomsbilde. Så hvorfor i all verden skal man forlate det funksjonelle og i stedet tenke tanken om «å gå over bekken etter vann?» 
Når en gammel politiker som meg hører administrasjonen fortelle at «nå skal det omorganiseres til beste for brukeren», da lyder varselssignalene: «Aha, her skal det spares penger!! Gjeldende prioritering skal omgjøres og tiden til hver bruker vil bli redusert til fordel for mere bilkjøring for sykepleieren. Omorganisering, sannsynligvis med langsiktig mål om større sammenslåinger.» Usikkerheten er sådd, mistenksomheten er vakt og motstanden er mobilisert! 
Ved den foreslåtte omleggingen ser vi her på Neset verken effektivitet og besparelse av økonomi og personell, eller bedre oppfølging når vi trenger det. Tvert imot, selv vi Havningær vil være under Søbakkens omsorgsvinger. Søbakken og dens funksjoner må være kommet for å bli! Heia Søbakken, Heia Søbakken!

Finn Kristian Marthinsen

 

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *