«Er det utbyggerne som har styrt byen dit vi er i dag? Ja, dessverre!», lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

 Les hele innlegget under bildet fra torget i Larvik. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fordervet politikk fører til sentrumsdød ?

En skremmende tittel fra Aftenposten 26. august i år, signert Siri Holmboe Høibo. Det var spørsmål Norsk design- og arkitektursenter og Norske Arkitekters Landsforbund tillot seg å stille politikere under Arendalsuka som ble avsluttet i forrige uke. En finner tomme lokaler i både Oslo, Arendal, Lærdal og Tromsø og i aller høyeste grad i Larvik. I en undersøkelse i norske kommuner i 2014, svarte 67 prosent at vitalisering av sentrum var hovedutfordringen for arkitekturfaget. En stor utfordring for å stoppe sentrumsdød er å minske spredning av arbeidsplasser, handel og offentlige tjenester. Det må aktiviteter og aktuelle små og store tjenester vi innbyggere skal utføre som må legges til sentrum. Ikke i periferien. Det hjelper lite å fortette når vi innbyggere må rømme sentrum for å utføre daglige gjøremål. Larvik og sentrums utvikling de senere 10-15 årene bør være et skremmende eksempel på sentrumsdød. Hvorfor gjelder dette vår by og kommune? Hvorfor dør norske sentrumsområder når vedtatt politikk, utredninger, formingsveiledere og bedre kunnskap tilsier, eller burde tilsi det motsatte?

Har dette vært et alvorlig nok tema i de senere år i byutviklingen av Larvik? Om så er, hva er det da som gjør at lokalpolitikerne gang på gang går i «fella»? Er det utbyggerne som har styrt byen dit vi er i dag? Ja, dessverre!

Hvis du tar runden mellom Bøkeskogen, Sverresgate, Prinsekvartalet og nå Bøkkerfjellet og ser vedtatt og godkjent innadvendt boligutvikling så oppdager du fort hva fortetting har ført til av negativ byutvikling for Larvik.

Aldri før har Larvik by og sentrum vært så død og med så mange tomme butikklokaler. Et skremmende eksempel er Maxi-bygget som er sentral og en geografisk godbit. Et flott kafélokale som i flere år har stått tomt og et enormt butikklokale som halvveis huser COOP, mens den andre halvparten står og skriker etter leietaker. Rett over Nansetgata er et lite «kjøpesenter» snart helt tomt for aktiviteter. Skremmende! Larvik har i dag små og store «kjøpesentra» spredd over hele distriktet.

Det er da man skal erkjenne: Vi har en utfordring og spørre oss selv (les administrasjon og politikere) – hva gjør vi? Hvilket redskap har vi? Hvilke beslutninger trenger vi å ta? Hva har vi gjort av feil? Hvilke beslutninger har vi tatt som vi kan lære av? Slik arbeider en næringslivsleder og slik bør en rådmann (konsernsjef) og en styreleder (ordfører) arbeide. Ikke hele tiden å ta ukloke valg. Da vil man aldri tilegne seg ny klokskap. Det haster!

Det er dessverre den brutale sannhet, – beklager Ole Martin Holthe. Fra Petter Vatne som for 10-15 år siden startet arbeidet med å forsøke å vitalisere sentrum gjennom heroisk arbeid og kreative innspill og gjennom 3 andre ledere før Ole Martin i dag, har det sakte, men sikkert gått den gale veien. Alle sentrumsledere jeg har snakket med har sagt: – «Det er en positiv utvikling?????» Andersen i Sigurdsgate har ikke solgt en bukse mer pga det flotte leketårnet på Torget og Andersen kommer ikke til å selge ei skjorte ekstra etter at skøytebanen kommer. Beklager Ole Martin, det er og blir den brutale sannhet. Flotte tiltak, men å vitalisere et sentrum betinger arbeidsplasser, handel og offentlige tjenester. Slik som i gamle dager!

Larvik Kommunes vedtatte byplan og «Formingsveileder for Larvik by» (fra 2011) er utmerket, og et svært kostbart redskap som skulle styre sentrum mot en positiv byutvikling. Hvorfor arbeider kommunens administrasjon og politikere stadig mot sine vedtatte retningslinjer og egne borgere? En stor del av svaret finner du hvis du løfter blikket opp mot tittelen på innlegget mitt – dessverre. Når politikerne under Arendalsuke ble utfordret på hva som måtte prioriteres, var alle enige om: Legg boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Det skal være hva sentrale politikere vil prioritere i partiprogrammene for neste stortingsperiode – hvis vi tør å stole på dem da? Kortsiktig økonomisk hensyn skal ikke gå på bekostning av levende møtesteder i sentrum. Heller ikke at kommuner bør tenke på sin egen skatteinntekt før en tenker på samfunnet som helhet.

Det er en erkjennelse at mye av sentrumsutvikling i norske byer dessverre styres av private utbyggere. Takket være milliontilskudd fra regjeringen skal nå Norske Arkitekters Landsforbund etablere et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Bakgrunnen er at politikerne oftest mangler kunnskap om hvordan de kan motvirke dagens utvikling. Larviks negative utvikling er et klart eksempel på at kommunens administrasjon og politikere i lang tid har kommet på etterskudd i utviklingen. For å kompensere for beslutningsvegring og mangelfull vurderingsevne eller vurderingsvilje er det fattet gale vedtak på utbyggernes premisser.

Tidligere sjefsarkitekt i Drammen, Øystein Bull-Hansen, er nå ansatt som leder av det nye Bylivssenteret. Drammen har jo de senere årene utviklet seg fra å være en by man kjørte forbi, til å bli en by med svært positiv utvikling. Bull-Hansen erkjenner at i alt for stor grad har kommuner overlatt mest mulig til private. Kommunene har laget kommuneplaner, og så har de private stått for reguleringsplaner og utbygging etter hva som lønner seg for dem. Han mener at kommunene i stedet for å la private utbyggere flytte byen ut av sentrum, heller må legge til rette for å skape ny næring i sentrum. I 19 år var Bull-Hansen ansvarlig for byutvikling i Drammen og som har fått nasjonal ros for sin sentrumsutvikling. Dette er et godt eksempel på at kommuner må komme på banen og være den som har hånden på rattet.

Det er en spennende erfaring og personlig utviklende å engasjere seg i Larvik bys fremtid. Mye av undertegnedes tanker, meninger og påstander er basert på 69 år som stolt innbygger, men også dessverre å ha sett byens sentrum i forfall. Mange nasjonale og internasjonale faglige eksperter med erfaringer fra de problemer og utfordringer Larvik i dag står mitt oppe i, har gitt meg innsikt og motivasjon. Og de har ikke minst gitt de faglige rådene dere i den kommunale ledelse har bedt om. Så gjenstår å se om hva dere har fått med dere? Mange er lei av «kampen om Grandkvartalet» og det er forståelig. Mitt personlige engasjement er et resultat av at det kan bli spikeren i kista for Larvik by og sentrum hvis private utbyggere igjen skal være de som bestemmer. Utelukkende for å få en stor økonomisk gevinst, mens de ansvarlige nok en gang kommer «bakpå». For å redde seg selv og sitt «dårlige» omdømme og gå sammen om et kompromiss og på den måten dele «skylda». Det blir det vonde scenario.

Denne gangen er det ikke mulig å komme i ettertid å si det var et dårlig valg og at dere ikke hadde forstått prosjektets detaljer og tegninger. Da er løpet kjørt! Vi har matet dere i lang tid med dokumenterte påstander og fakta. Utbygger er kledd naken til skinnet og dere vet dere er blitt manipulert og utsatt for stort press. Tiden er inne til å vise hva dere står for og mener om fremtiden til Larvik by.

 

Vennlig hilsen

Thore Brastein

 

Her kan dere lese hele artikkelen i Aftenposten 26. august i år, signert Siri Holmboe Høibo

Les også saken om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *