Dette ble i dag oversendt de ulike partigruppene i Larvik i forkant av formannskapets møte. 

Les bemerkningene under det flotte bildet av Søbakkens brukere på tur 


På båttur i vår egen skjærgård med MS Moder’n. Noen av pengene vi har klemt inn, brukte vi på å ta med våre brukere på en båttur.Foto: Søbakkens venner

«VERN OM BYGDA VÅR!»

v/Nevlunghavn Vel, Tvedalen Vel, Helgeroa Vel, Helgeroa legesenter, Nærmiljøutvalget i Berg skolekrets, Trivselsgruppa ved Søbakken sykehjem.

Da administrasjonen for helse- og omsorgssektoren gjennomgikk forslaget til omstrukturering av hjemmesykepleien i Larvik, med spesiell fokus på forholdene vedrørende Søbakken sykehjem, ble det lagt frem en oversikt over hva det ville koste kommunen dersom Søbakken fikk beholde hjemmesykepleierne i sin sone. Kostnadene for dette beregnet administrasjonen til å koste 1,6 stillinger tilført Søbakken.

Til dette har vi følgende bemerkninger: 

1. Kostnadene med kjøring fra Stavern i stedet for fra Søbakken er ikke tatt med i regnestykket Avstanden tur/retur her er ca 24 km. 3 sykepleiere skal hjelpe beboere i sonen 2 ganger dagtid og 1 gang på kvelden. Dette utgjør etter våre beregninger 3,5 
årsverk bare i bilkjøring! 

2. For å utføre nødvendige hjemmebesøk blir det umulig å tilby den hjelp den enkelte har krav på uten å tilføre nye stillinger- og biler..

3. I tillegg kommer uforutsette hendelser som øker tidsbruken, f.eks. vær og føreforhold, økte bilkostnader mm.

4. Arne Bredvei, tilsynslege og fastlege i Tjølling har på samme måte beregnet merforbruket med å sitte i bil som stemmer svært godt med våre «funn». Se ØP 
31.08 «Omsorg til det verre?» 

5. Dersom Larvik kommune skal kunne leve opp ti å praktisere, ikke bare «perike», om desentraliserte tjenester, må i hvert fall politikere ta grep slik at vi slipper en omorganisering som både går ut over den enkelte bruker – og kommunens fra før slunkne pengekasse! 

For «Vern om bygda vår!»

Jan Erik Guldahl

 

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken appellen fra tidligere politiker Finn Kristian Marthinsen. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *