«Med andre ord: Hun mener «for ramme alvor» at kommunestyret/politikerne skal ta stilling til økonomien i prosjektet. » skriver Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Birgitte G. Løkens oppfatning av uansvarlighet.

I et leserinnlegg i ØP den 2.9.16 mener B.G. Løken at det er uansvarlig av kommunestyret å ikke ta hensyn til rammebetingelsene for et byggeprosjekt (Les: Grandkvartalet).

Selvfølgelig skal man ta hensyn til rammebetingelsene som er gitt i den nylig vedtatte kommunedelplanen for Larvik by (byplanen).  Og det er nettopp disse rammebetingelsene gitt i byplanen, reguleringsforslaget skal forholde seg til og innordne seg etter.  Man skal ikke og kan ikke umiddelbart dispensere fra en nylig vedtatt (15.09.15) byplan for å imøtekomme utbyggers ønsker basert på en ikke dokumentert påstand om at prosjektet gir utilstrekkelig lønnsomhet. Det er nettopp det B.G. Løken forfekter i sitt innlegg der hun skriver: «Men mener Fjellanger for ramme alvor at man ikke skal ta stilling til rammebetingelsene for at et stort byutviklingsprosjektet gjør det realiserbart eller ikke?» Med andre ord: Hun mener «for ramme alvor» at kommunestyret/politikerne skal ta stilling til økonomien i prosjektet. 

Skal kommunestyret/politikerne svelge utbyggers ikke dokumenterte påstand om manglende lønnsomhet i prosjektet (svelge både agn og søkke). Eller har hun tenkt å gjennomføre en uavhengig kontroll av utbyggers byggekostnadskalkyle (kostnadsoverslag) og ditto lønnsomhetsberegninger for å finne ut om prosjektet gir et tilfredsstillende økonomisk overskudd? Dette vil i så fall bli starten på en helt ny kommunal behandlingsmåte for plansaker i Norge.

Alle forstår nok at dette bærer galt av sted.

Og det kan heller ikke være slik at så snart en utbygger ønsker å utfordre byplanens rammebetingelser, skal kommunen umiddelbart justere en nylig vedtatt byplan eller dispensere fra denne slik at ønskene kan oppfylles. Byplanen skal nettopp være en overordnet plan som man skal forholde seg til ved utarbeidelsen av nye reguleringsplaner. Dette kalles også å skape forutsigbarhet for alle parter, det være seg utbyggere, kommunens administrasjon og politikere for ikke å forglemme byens innbyggere.

Planen burde vært avvist som foreslått av daværende Venstres Svein W. Løsnæs i Planutvalgsmøtet i juni 2014, men flertallet vedtok under sterk tvil å legge ut planen på høring, og med en klar anbefaling til utbyggers arkitekt om å finne veien tilbake til tegnebrettet for å tegne om prosjektet.  Det siste skjedde dessverre ikke.  Sett på bakgrunn av de særdeles kritiske merknadene fra Vestfold fylkeskommune og ikke minst de kritiske merknadene i Gehl Architects gjennomgang av prosjektet, burde – som også John Flessum påpekte i sitt innlegg i ØP 30.8.19 – Røed/Hansen pålegges å fremlegge et alternativ for utbygging av Grandkvartalet som holder seg innenfor byplanen og dens intensjoner. Noen få måneders utsettelse av dette prosjektet som allikevel vil ta flere år å realisere, vil ikke spille noen rolle for et prosjekt som vil stå der i flere generasjoner.

 

Larvik 10.9.16

 Finn W. Fjellanger

 

Les også John Flessums tidligere innlegg » De trenger ingen hjelp»

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *