«Grandsaken- 4 mannsbolig i Inges gate 6. Det kan vel ikke være slik at kun en av de sakene må følge by/kommunedelplanen og ikke den andre? «, skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

Hele saken kan dere lese under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Grand – 4-mannsbolig

Leser ØP lørdag 10.09. Mye interessant lesning, blant annet om spørreundersøkelsen. Har noen små kommentarer:
På bakgrunn av det enkle og «smale» spørsmålet som ble stilt i spørreundersøkelsen er jeg svært overrasket over at ikke flere var positive til utbyggingen av Grand, men så ble det.

Ser også at ØP har innhentet ekspertuttalelse fra byplanlegger Gunnar Ridderstrøm, blant annet for mulig å kontrollere undertegnede påstander, interessant. Men til ØP og andre, les og forstå følgende fra Ridderstrøm. Sitat: Med mindre det dreier seg om saksbehandlingsfeil, vil ikke Fylkesmannen blande seg inn, sitat slutt.
Her er vi ved hele poenget. Tidligere (i 2014), nå og til slutt er det SAKBEHANDLINGSFEIL som blir avgjørende, ingen ting annet.

Så har vi 4-mannsboligen i Inges gate 6 i Byskogen. Den må nå etter en anke opp til femte gangs behandling i planutvalget!! I forbindelse med dette skriver rådmannen i sin innstilling, sitat: Tidligere vedtaket innebærer en SAKBEHANDLINGSFEIL, og må oppheves, sitat slutt.
Hva besto feilen i, jo: Etter administrasjonens oppfatning er planutvalgets vedtak så knapt begrunnet at det innebærer en saksbehandlingsfeil. Altså, knapt begrunnet i forhold til anbefalinger i by/kommunedelplanen!!!

Spørsmål til rådmannen: Det er vel en sammenheng mellom disse sakene, samme by, samme by/kommunedelplan som er styringsverktøy og rettesnor for den ønskede utvikling i Larvik og samme planutvalg? Det kan vel ikke være slik at kun en av de sakene må følge by/kommunedelplanen og ikke den andre? Saksbehandlere og lokalpolitikere, tenk på det.

Rådmannens innstilling går rett inn i sakens kjerne og bekrefter det jeg hele tiden har hevdet, at by/kommunedelplan på en eller annen måte alltid må følges. Men etter ØP sine artikler på Lørdag syndes det som at saken har blitt noe mere kompleks, kanskje det til slutt trengs en juridisk avklaring vedr disse spørsmålene.

Konklusjon:

Inntil motsatte er juridisk avklart mener jeg fremdeles det samme som rådmannen, at den overordnede by/kommunedelplan med sine spesifikke anbefalte mål og Plan og bygningslovens § 12-3 ledd bli avgjørende, det kan ikke være slik at en byplan selv om den kun er retningsgivende kan avviker med langt over 100% uten konsekvenser. Selve fylkesmannen eller departementet vil pga. dette til slutt bare gjøre det De er satt til: Å påse at Stortinget og Regjeringens retningslinjer og dermed by/kommunedelplan i store trekk blir fulgt.

Interessant og lærerik tid vi lever i.

Med hilsen Oddvar Andreassen

Tenvik.

 

Les også søndagens innlegg fra en ung kar oppvokst i Larvik. Mann 34 og Grandkvartalet

Les også saken om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *