«Etterpå vil det være for sent å angre, som enkelte politikere gjør etter at man opplever konsekvensen av vedtakene i enkelte plansaker og man med selvsyn ser hvordan det hele har blitt.» skriver Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 


Foto: Høyre.no

Skylddeling

I forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanforslaget for Grandkvartalet, prøver Larvik Høyre nå å få til et bredt politisk flertall for forslaget, trolig med minimale endringer av planforslaget. For – som det påpekes fra enkelte Høyrepolitikere – «vi kan ikke leve med et vedtak besluttet av et knapt politisk flertall».

Med andre ord: Høyre er engstelig for å komme i den situasjon å stå bak et forslag som kun oppnår et knapt flertall ved behandlingen av saken.  Dette gjøres selvfølgelig for å unngå å stå alene eller sammen med et knapt flertall ansvarlig for et dårlig reguleringsforslag. Dette gjøres for senere å kunne fordele ansvaret og skylda for et uheldig politisk vedtak slik at flest mulig kan stå ansvarlig for «blemmen» når «skandalen» etter hvert blir et opplevd faktum og som andre har innsett vil komme dersom man i det store og hele går inn for forslaget slik det foreligger, evt. med minimale endringer. Og dette etter utstrakt politisk synsing basert på utbyggers udokumenterte påstander om for dårlig økonomi i prosjektet.

I forbindelse med fradeling av en tomt, kaller vi en slik tomtefradeling for en skylddeling, eller skylddelingsforretning som kommer i forkant av selve oppmålingen av tomten. Etter Grandkvartalsaken spørs det om man også kan benytte betegnelsen skylddeling på den hestehandlingen som eventuelt skal finne sted mellom politikere for å oppnå bredest mulig flertall for et planforslag.

En ting er i hvert fall sikkert: De kan ikke i ettertid komme å si at de ikke ble advart på forhånd. Det engasjerte kjente danske arkitektfirmaet Gehl Architects vurderinger av prosjektet med sin nærmest slakt av dette, taler sitt tydelige språk. Likeledes er Vestfold Fylkeskommunes særdeles kritiske merknader til prosjektet ikke til å misforstå. Vi skal heller ikke glemme den grundige merknaden fra hele 10 store foreninger i Larvik, samt andre enkeltstående merknader som også advarer mot dette forslaget i sin nåværende form.

Etterpå vil det være for sent å angre, som enkelte politikere gjør etter at man opplever konsekvensen av vedtakene i enkelte plansaker og man med selvsyn ser hvordan det hele har blitt. Grandkvartalsaken vil også senere danne presedens for den videre utviklingen og utbyggingen av Larvik sentrum. Det kommer man ikke bort ifra, dessverre.

 

Larvik 15.09.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også saken om  Grandkvartalet – 4 manns bolig i Inges gate.

Les også søndagens innlegg fra en ung kar oppvokst i Larvik. Mann 34 og Grandkvartalet

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *