» TAKK LARVIK KOMMUNE for at dere tør å tenke med hjertet, DET skaper et godt omdømme etter min mening!», skriver  sykepleier May-Lene Lia i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

 

Å tenke med hjertet?

TAKK Larvik kommune for at dere beviser at det går an å tenke med hjertet! DET gir et godt omdømme! 

Jeg er virkelig stolt av å kunne få jobbe som sykepleier i denne kommunen. Avgjørelsen i Søbakken-saken viser at Larvik kan være en kommune med gode verdier der de viser initiativ til å snu et omdømme! Alt er ikke svart eller hvitt, politikk og demokrati er i mange tilfeller et spørsmål om skjønn. Det er jo nettopp derfor vi har folkevalgte! Der det ikke finnes konkrete lovhjemler er det behov for at folket kan komme med sin stemme. 

Det å komme på en kveldsvakt etter en slik avgjørelse som i dag ble tatt i kommunestyremøte, skulle jeg ønske alle kunne få oppleve. Den entusiasmen, seiersånden, gleden og takknemligheten jeg har fått tilbake fra våre tjenestemottakere, pårørende og ellers andre engasjerte i kveld, har vært overstrømmende! Jeg kom på jobb der de mest fantastiske kollegaene i verden, hadde heist flagget bokstavelig talt! 

Det jeg sitter igjen med av tanker er en enorm takknemlighet. TAKK til borgerne av Neset! TAKK til Helgeroa legesenter! TAKK til frivillighetsgruppa! TAKK til kjøpmann Dag Arild Bakken! TAKK til velorganisasjonene i Helgeroa, Tveidalen og Nevlunghavn! Takk til alle mine kollegaer! TAKK til politikerne som «så» det samme som vi på Søbakken ser i det vi har jobbet så hardt for å få til. Og sist men ikke minst; TAKK Jan Erik Guldahl! Du har vært en ubeskrivelig støtte! 

Men under all denne gleden kjenner jeg også en liten skuffelse… skuffelse over at dette blir kalt en forfordeling. Og at det er urettferdig at Søbakken skal få det noe «bedre enn andre…». Det ER forskjell på by og land, fra sted til sted. 

Jeg er helt enig med administrasjonen om at vi må styrke tjenesten i hen hold til samhandlingsformen. Men etter mitt skjønn er det ikke å styrke tjenesten når ting blir større og mer uoversiktlig. Pasientforløpet blir mer og mer komplekst. Det er nødvendig med tett kontakt i et tverrfaglig team, godt arbeidsmiljø og oversiktlig antall tjenestemottakere som man kjenner godt. Det at vi går inn i en tid med eldrebølger, og at kommunen får et større ansvar i et pasientforløp, presser frem økt fokus på kompetanse blant helsepersonell. Men det setter også større krav til frivillighet og samhold i resten av befolkningen rundt tjenestemottakerne for å ivareta HELE mennesket, ikke bare fravær av sykdom. Det ligger mye helse i sosiale sammenkomster, tilhørighet og trygghet. Og akkurat dette er det som fungerer så godt her ute på neset. 

Søbakken er underlagt samme tjenestekontor som resten av kommunen, og utøver tjenester i tråd med vedtak på lik linje som i alle andre soner. Det er derfor ingen forskjellsbehandling av tjenestemottakere. Vi er også høyt ansett hos nærliggende høgskoler for faglig og kvalitets sikret praksis sted. Vi har jevnlig undervisning i relevante temaer i avdelingen. 

HVORFOR vi synes denne kampen var verdt å kjempe; Vi bruker tiden vår på pasienter og minst mulig i bil. Vi har tett kontakt med legesenteret via elektroniske meldinger og pr telefon (noen ganger tror jeg vi nesten har bedre legedekning her ute enn hva de til tider har på Larvik helsehus skal man tro på hva som blir skrevet i avisa?), vi tilstreber at våre tjenestemottakere benytter seg av det lokale legesenteret da vi ser at dette øker kvaliteten på tjenesten da både sykepleierne og legene kjenner hverandre godt , – noe som gir bedre samhandling rundt hvert enkelt tilfelle. Vi har et godt faglig arbeidsmiljø med spesialkompetanse på ulike områder. Vi har mange frivillige som støtter oss både med sin tilstedeværelse og «gaver» i form av sponsing til «det lille ekstra» som det ikke finnes rom for i kommunens slunkne pengekasse. DETTE er grunnen for at vi har kjempet for å bevare Søbakken! 

Så igjen sier jeg: TAKK LARVIK KOMMUNE for at dere tør å tenke med hjertet, DET skaper et godt omdømme etter min mening! 

Mvh. 

May-Lene Lia, sykepleier.

 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *