Det vil nok ikke være lett å verken selge leiligheter eller leie ut lokaler i et prosjekt der man må bo eller drive på en byggeplass med utsikt til en langvarig og støyende byggeperiode


Foto: Høyre.no

HVA DRIVER HØYRE MED?

Under denne overskriften i et leserbrev i ØP den 17.9 stiller Bente Seierstad  (tidl. Ap) og Halstein Bast (V) spørsmål ved Høyres håndtering av Grandkvartalsaken der Høyre allerede nå , før administasjonens saksutredning og innstilling med sin noe spesielle tolkning av demokratiets spilleregler, har konkludert i GK- saken.

Seierstad og Bast retter i samme leserbrev en advarende pekefinger der de «mener det vil være svært uheldig om utbygger alternativt bygger stykkevis med hotellet som første brikke.»

Tidligere har Røed/Hansen nettopp stått fram og sagt at de akter å bygge ut kvartalet i flere byggetrinn. Så dette burde ikke ha kommet som noen overraskelse på Seierstad/Bast. Men at en «stykkevis»-utbygging av kvartalet er uheldig, kan Bøkebloggen si seg helt enig i. Men det er neppe opp til politikerne ved bl.a. Bast og Seierstad å bestemme utbyggingstakten med byggetrinnsoppdeling. Dette er det utbyggerne som må bestemme. Men – og her kommer et stort men -Bøkebloggen tror nok at de som skal finansiere dette prosjektet, vil ha et ord med i laget. Det vil nok ikke være lett verken å selge leiligheter eller leie ut lokaler i et prosjekt der man må bo eller drive på en byggeplass med utsikt til en langvarig og støyende byggeperiode. Det kan fort bli et dilemma for utbyggerne.

Flere har også ymtet frampå og spurt hva som vil skje dersom utbyggerne går konkurs midt oppe i denne langvarige byggeprosessen. Muligheten for et slikt scenario er dessverre til stede, for så vidt i et hvert byggeprosjekt. Men med den framdrift som er skissert her med utbygging «stykkevis og delt» som Bast/Seierstad så treffende betegner byggeprosessen, er etter Bøkebloggens oppfatning sjansene for konkurs vesentlig større enn dersom hele prosjektet hadde blitt realisert i ett byggetrinn.

Dessverre har mange meget dårlige erfaringer med hva som blir sagt og lovet av de samme utbyggerne i Larvik. I forbindelse med søknaden i Kvartal 8 uttalte utbygger Jan Hansen i Inter Eiendom dette : »  Smuget blir en hyggelig handlegate med en sterk miljøprofil». Les saken fra 2008 på denne link.
Dessverre så ble denne «hyggelige» handlegaten en privat parkering med 12 plasser….

Vi får inderlig håpe at dette ikke gjentar seg i GK-saken. Bøkebloggen ønsker med dette å rette en advarende pekefinger mot den framdriftsmodellen (bygging «stykkevis og delt») som det her legges opp til. Men det er mulig at utbyggerne allerede har fått en slik betenkning av sine långivere?

 

Les også innlegget «Verdien av vår byplan = 0» 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *