Og hvorfor lytter ikke politikerne til faglige råd i den tidlige fasen av prosjekter?

Les hele saken under bildet. 


Kartutsnitt fra Larvik kommunes høringsside

NYE SKATTEKRONER RENNER UT NÅR POLITIKERNE TAR OVER BYPLANLEGGINGEN.

«Alfhild er reddet» er overskriften på 1. side i ØP. Bøkebloggen spør seg om ikke ØP burde ha gravd dypere i saken og satt fingeren på politikernes håndtering av denne saken. Som et benkeforslag foreslo Høyre å etablere en undergang for å sikre barn og unge en trygg ferdsel over Nansetveien. Isolert sett kan forslaget virke fornuftig dersom man ikke tar hensyn til hvilke konsekvenser en slik løsning forårsaker, både praktisk og økonomisk.

Men, og det er etter Bøkebloggens oppfatning et stort men. Til tross for at kommunes administrasjon med en gang kom med tungtveiende faglige råd om ikke å etablere en slik undergang, valgte Høyre likevel å fremme forslaget som fikk flertall i kommunestyret mot SV og MDG sine stemmer. Og det ble vedtatt å sette i gang en reguleringsendring for å etablere en undergang på stedet. Samtidig ble det også vedtatt at det skulle foretas en uavhengig vurdering av en slik etablering.

Bøkebloggen spør seg også hvorfor politikerne først nå kom med dette forslaget og ikke tok tak i dette i forbindelse med reguleringsforslaget for den nye skolen samt boligprosjektet på Torstvedtjordet da disse reguleringsforslagene var oppe til kommunal behandling tidligere.

På nytt går det også ut over forutsigbarheten i forbindelse med reguleringssaker. Igjen renner pengene ut av den slunkne kommunale pengesekken. For det har vel ikke vært gratis å engasjere Cowi til å foreta en uavhengig vurdering av forslaget samt også å igangsette arbeidene med et reguleringsforslag i forbindelse med undergangen? Og hvorfor lytter ikke politikerne til faglige råd i den tidlige fasen av prosjekter?

Flaks for kommunen at boligprosjektet på Torstvedtjordet ikke er igangsatt ennå. Da hadde prosjektet ganske sikkert måtte stoppes og krav om erstatning ville nok måtte påregnes selv om politikerne nå etter alle solemerker vedtar ikke å gå videre med en undergang.

 

Ta en titt på Larvik kommunes høringside og status i saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *