Leder av Helse og omsorgskomiteen i Larvik har i dag svart opp spørsmålene angående matservering på Bøkeskogen Eldresenter. 

Les både spørsmålene til Tone M. Torgersen og svarene til Bente Seierstad under bildet. 


 

Spørsmål til Larvik kommune. 

Min mor bor på dette hjemmet som består av 30 omsorgsboliger, og mitt spørsmål til kommunen er:
Kan vi klare å bidra litt mer til de gamle i kommunen vår ? Kan vi klare å få gitt dem middag, en kaffekopp og en kakebit for 70 kr pr pers på en lørdag?
Svaret er : NEI det kan vi ikke for det finnes det ikke ressurser til. De har jo akkurat fått igjen middag på søndager og det får holde. Hva i all verden er dette ? Det er helt ubegripelig at det skal diskuteres om det skal serveres varm mat eller ikke på en lørdag – i eller på offentlige institusjoner som innhenter 1. penger fra beboere og 2. får statlige midler til drift.

Ja men dette er som om de bor i egne leiligheter tenker du !! Nei det er det ikke. Dette er en venteplass enten til sykehjem eller til døden – eller begge deler, men det er i offentlig regi og det mottas penger fra staten til drift. Da er Bøkeskogen eldresenter i Larvik å betegne som et offentlig helseforetak. Så enten er det det ene – og da må det etableres flere sykehjemsplasser for da er alle disse menneskene feilplassert, eller så tar man ansvar og er glad de gamle bor der og ordner 1 måltid om dagen hver dag hele uken.

Vi snakker om middager i en felles spisesal som koster 70 kr og som betales av den enkelte. Hver eneste lørdag sitter det gamle mennesker utenfor en stengt spisesal på Bøkeskogen eldresenter i Larvik og kikker ut – og det er en skam at det ikke finnes penger til drift av kantinen og litt hygge på en lørdag for de gamle.

Gamle mennesker er en meget sårbar og taus gruppe ! Helsepersonell og kantinefolk løper hele tiden og er så hjelpsomme og søte de klarer innenfor de rammer som finnes så det er ikke dem dette gjelder. Det er kommunens ressurser. Men man kan vel i anstendighetens navn åpne for å gi de gamle et måltid mat på lørdager også,- slik at de kan sosialisere seg noe mens vi andre sitter i våre hjem med en godbit mat og hygger oss.
Ikke alle kan ta sine gamle hjem hver lørdag, og mange bor for langt unna. Ber om at det gjøres noe med dette. Det lages og leveres mat på lørdager til alle sykehjemmene og helsehusene i kommunen, og da bør dette også kunne leveres her i disse sentraliserte omsorgsboligene i Larvik

Mvh Tone M Torgersen

 

Og i dag 14 oktober kom leder i Helse og omsorgskomiteen i Larvik med dette svaret til Tone M Torgersen. Takk for det , det er sjelden politikere svarer i Larvik. (Svaret er kopi av Bente Seierstad sitt svar.) 

Hvorfor er ikke kantinen på Bøkeskogen eldresenter åpen på Lørdager ? Svar gitt:
Bøkeskogen eldresenter`s kafeteria ble stengt på Lørdager og søndager i 2011, fordi en ble pålagt innsparing i den gang Omsorg Sentrum.
Beboere/pårørende ønsket etter stenging at den ble gjenåpnet, primært på søndager. Dette ønsket ble imøtekommet og i Mai 2015 ble kafeteria gjenåpnet på søndager, etter kommunestyrevedtak. Beboere/pårørende ønsker at den også blir gjenåpnet på Lørdager, da denne dagen oppleves som «stille» og at det å se inn i kafeteriaområde som ikke er i bruk føles for dem meningsløst, selv om det er tilbud de andre 6 ukedagene, samt foreninger som har ettermidd./ kveldsarrang. i snitt 2-3 ganger pr. uke.
En åpning på Lørdager vil ha en kostnadsøkning, da utgiftene er større enn inntektene. Lørdager har vært tidl. den dagen som hadde minst besøk. 
En kostnadsøkning og få besøkene på Lørdager er årsaken til at Kafeteria er stengt på Lørdager.

I Larvik kommune er det mange kafeteriar i eldresenter /sykehjem som har leiligheter i samme bygg el. nær tilknytting. Det er ingen av disse som har varm mat som tilbud alle dager i uka. Dvs. alle har stengt for varm mat på Lørdager, og det er 2 steder som har åpent på søndager. – Komiteen følger opp ytterligere. 

Bente Seierstad

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *