14 november kl 1600 får vi resultatet etter folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter 31 august 2015. 

Les hele innlegget under bildet. 

 

Hva har ordfører og politikerne gjort etter folkemøtet på Bøkeskogen Eldresenter 31 august 2015 ? 

En av politikerne som var tilstede kom med denne kommentaren «Før vi kan begynne å snakke om noe som helst må vi begynne å drive lovlig innen eldreomsorgen i Larvik kommune.» Denne uttalelsen kom etter at lege Arne Bredvei hadde informert om hva som sto i Verdighetsgarantien. Og alle ble skremt når de hørte at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.

I sommer  har Karen Kaasa, kommunalsjefen for helse og omsorg, vært ute i hardt vær. Blant annet har Inger Johansen, fastlege og forsker, skrevet to kritisk leserinnlegg med fokus på Larvik helsehus  og mange fikk også med seg historien til Torgeir W. Skancke som opplevde å møte «Den kommunale muren».

Den har i hele høst vært stor fokus i media om den planlagte omorganiseringen i Hjemmesykepleien hvor de lokale avdelingene blir flyttet vekk fra sykehjemmene og inn til lokaler på Kanalkaia i Larvik. Lege Arne Bredvei sitt leserbrev «Omorganisering til det verre?» kan dere lese her. 
Også tidligere overlege Kjell O. Skavdal hadde et innlegg denne uken «Overlege Skavdal etterlyser svar fra Karen Kaasa.»

Sett av to timer og høre opptak fra folkemøte på Bøkeskogen Eldresenter i 2015 som ligger ute på Østlands Posten sin hjemmeside. Følg denne linken. 

Møteleder Arne Bredvei overleverte et mandat til ordføreren på slutten av møtet og han ga forøvrig utvalget frist til mars 2016 med å komme med forslag til løsninger / forbedringer. 

Leder av omsorgskomiteen Bente Seierstad har nå meddelt Bøkebloggen at det jobbes hardt med mandatet og foreløpig er dette gjort. 

12. januar hadde komiteen workshop hvor vi også inviterte initiativtakerne fra folkemøtet som ble avholdt på Bøkeskogen Eldresenter. Sak ble opprettet og lagt frem for komiteen med påfølgende behandling og vedtak i kommunestyret:KST- 079/16

Vedtak:
«1. Det gjennomføres en kartlegging av bemanning, pleietyngde og kvalitet på sykehjemmene, i de heldøgns-bemannede omsorgsboligene og hjemmetjenesten i Larvik
2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.
3. Ansattes representanter, representanter for brukerorganisasjoner og eksterne interessenter involveres i utredningen:» Rapporten har vært omfattende og er ferdig i disse dager. Komiteen vil invitere til en workshop/folkemøte og fremleggelse av rapporten bl.a, skal være et av temaene. Dette vil skje ila 2-3 uker.

Dato for folkemøtet er satt til 14. nov. kl 1600. mer info kommer på kommunens FB sider og i lokalavis.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *