«Det er ikke noe en skal slå politisk mynt på eller kritisere enkeltpersoner for. Fordi det er en systemfeil! » lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget under bildet. 


 

En tragisk hendelse. 

En tragisk hendelse blir bekjentgjort i dagens ØP. En beboer på Bøkeskogen eldresenter ble funnet død etter seks dager i sommer. Det er ikke noe en skal slå politisk mynt på eller kritisere enkeltpersoner for. Fordi det er en systemfeil! 

Men det illustrerer den avstand det er mellom kommunalsjef for helse- og omsorg og politikerne i omsorgskomiteen. Her bør det være like stor – eller la meg bedre si – liten avstand fra kommunalsjefen til politkerne som fra politkerne til omsorgssjefen. Flere måneder gikk uten at omsorgspolitekerne ble gjort kjent med hendelsen.

Har tidligere påpekt de barrierer og stengsler som som ligger i kommunikasjonen med kommnalsjefen.

Denne gangen står hun heller ikke frem, men orienterer kun via E-Mail. Det er derfor en nødvendighet at leder for omsorgskomiteen ber om en avklaring.

Omsorgssjefen sitter utilgjengelig i sitt elfenbenstårn på Larvik Helsehus høyt hevet over og i god avstand fra almuens rop om forklaring og forsikring.

Hun må pålegges mer åpenhet og transparens og en forbedret kommunikasjon med sine politikere og kommunens innbyggere!

Nå er begeret fullt!

Kjell O.Skavdal

 

Les også innlegget til «Søster» Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer «Helse og sosial»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *