«Tenk Dere om, det er ikke for sent å snu slik at vi i fremtiden også får levelige og forutsigbare forhold for oss alle,»  skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

 

 

FOLKEVALGTE SKJØNNSMENN

§ 1 i kommunedelplan sier, sitat:
PLANENES HENSIKT. Kommuneplanens arealdel 2015-2027, Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027 og Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 har som langsiktig mål å ivareta en helhetlig overordnet arealplanlegging. Planene skal bidra til å styrke innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig perspektiv. Sitat slutt. (MERK DERE ORDET OVERORDNET).

Det kan imidlertid konstateres at byplanen ikke er bestemmelser men kun retningsgivende, hadde den vært bestemmende kunne den ikke vært fraveket. Men allikevel, i alle år har reglene i byplan vært retningsgivende for alle og enhver, det er også byplanens mål m.v. som er brukt som grunn for div kommunale vedtak i bygge- og plansaker gjennom mange år. Dette kan det nå bli slutt på.

I år 2016 kan vi oppleve det fantastiske at våre valgte politikere går fra og «passe på» at vedtatte lover og regler blir fulgt for oss alle uten forskjellbehandling til å bli vanlige skjønnsmenn!! De skal i årene framover skjønne over hvem som må følge reglene og hvem som slipper! Ved fremtidige kommunevalg skal vi ikke lenger velge politikere men skjønnsmenn å kvinner. Forstå det den som kan.

Det skal bli svært spennende i framtiden og se på alle de forskjellige skjønnsresultatene. Det skal også bli spennende å observere alle klagene som kommer fra borgere som jovialt har eller måtte ha fulgt de vedtatte planene og som nå kan få «skade på» sin eiendom fordi noen nå plutselig slipper å følge reglene.

Politikere, det er merkelig at Dere selv gjør den bjørnetjenesten ved selv å stikker hånda inn i et vepsebol. Hva vil skje hvis Jørgen Hattemaker må rive sitt hus eller får en bot hvis det bygges 70-80 cm for høyt når andre kan se HELT bort fra alle vedtatte regler, da blir det krig. Politikere, hvordan vil dere takle denne problemstilling??
Tenk Dere om, det er ikke for sent å snu slik at vi i fremtiden også får levelige og forutsigbare forhold for oss alle.

OK, hvis kommunedelplanen ikke gir rom for moderne byutvikling så bør vi selvfølgelig først endre den, vi kan og bør ikke «styre skuta» etter godbefinnende skjønn. Husk det kan jo hende skjønnsmennene har en eller flere dårlige dager på jobb eller at skjønnsmennene «har noe imot» vedkommende som søker, hva da? Dette går ikke, vi må alltid ha FASTE uangripelige regler for ALLE borgere, ellers blir dette bare håpløst.
 

                                                                                                                 

         Larvik 17.11.2016oandreassensignatur

        Oddvar Andreassen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *