Har Larvik kommune nok sykepleiere og tilsynsleger tilgjengelig på sykehjemmene ?

Sykepleiers og legers ansvar

Bøkebloggen har fra mars 2016 skrevet mange saker om eldreomsorgen. Vi har også fått mange innspill om saker hvor pårørende forteller sine historier. Mange av disse sakene handler om hvordan våre gamle kjære blir fulgt opp på sine siste dager. 

Disse historiene forteller at Larvik kommune ikke kan ha satt inn nok ressurser i sykehjemmene. Vi vet om pårørende som har pleietrengende foreldre på sykehjem og de besøker sine kjære flere ganger om dagen. Og mange forteller at det er mangelfull oppfølging av sykepleiere og tilsynsleger. 

Det skal vel ikke være slik at pårørende må «mase» på pleiere på sykehjemmet når sine kjære har behov for lege ?

I sykehjem har sykepleieren ansvar for pasientene, inklusive det at de får ivaretatt sine behov for legesjekk.

Sykepleier der har også ansvar for å vurdere, og revurdere, enhver medisin pasienten bruker jevnlig. Pasienten har brukt dette medikamentet nå så lenge. Pasienten har nå en sånn og sånn helsetilstand, og da er spørsmålet om dette medikamentet fortsatt er nødvendig? Har pasienten ønskete og/eller uønskete virkninger av dette? Pasienten har den seneste tid forandret seg slik eller slik, kan dette ha sammenheng med noen av de mange medisiner han/hun bruker? For eksempel med dette medikamentet her han/hun får hver morgen, kombinert med -, og så videre, og så videre.

Sykepleier i sykehjem har et selvstendig ansvar for å sikre at pasientens helsetilstand, og dermed også ulike medisinske behandlinger, kontinuerlig blir evaluert. Selv om legen står medisinsk ansvarlig, så er det den som står nærmest pasienten, og som har fagkunnskap for å kjenne både normale kroppsfunksjoner og patologiske funksjoner, som har et ansvar for å formidle til tilsynslege. Dette er altså et selvstendig sykepleieansvar, selv om det bare er legen som kan forordne eller seponere medisiner.

Har pasienten smerter, så kan ikke sykepleieren starte med smertelindring uten at lege forordner smertelindring. Men det er sykepleieren som kontakter lege og tar opp behov for smertelindring, og som gjerne også kjenner gode behandlingsmuligheter, både generelt og pasientrelatert. Legen finner bedre riktig behandling i god kommunikasjon med sykepleier.

(Mye av teksten over er klippet fra Sykepleier og cand.san Anne Merete sitt innlegg på Sykepleien.no. )

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *