«Skal vi komme videre i denne byen, så må man framskaffe god nok ledelse både politisk og administrativt,» skriver Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget under bildet. 


 

Grandkvartalet: Dette er det saken gjelder -NÅ.

Rådmannens innstilling er nå lagt ut, og saken skal til formannskapet 7. des. deretter kommunestyret 14.ds. slik en kan lese.

Entreprenører fra Larvik har lagt inn søknad om utbygging av Grandkvartalet. Søknaden viser en utbygging som inneholder store avvik fra Byplanen for Larvik by, senest revidert og enstemmig godkjent 16. sept. 2015 i Larvik Kommunestyre. Avvikene omfatter i det alt vesentlige byggenes høyder som har opptil 100 % overskridelser.

Undertegnede syntes bebyggelsen er ganske voldsom og lite tilpasset småbyen Larvik. Nå betyr ikke min mening så mye i denne sammenheng, men når jeg leser alle kritiske bemerkninger fra innhentet ekspertise som Gehl Arkitekter i Danmark, og tilsvarende kritiske merknader fra Vestfold fylkeskommune, som er faglig ansvarlig og veileder ved planarbeid regionalt og nasjonalt, føles det bedre. Begge legger stor vekt på småbyens identitet som de mener vil lide under en så kompakt og høy bebyggelse. Flere ansvarlige bør lytte og lese nøye hva som er sagt og beskrevet, før de tar sin beslutning onsdag den 14. desember 2016 i kommunestyret.

Utbyggers begrunnelse for de store overskridelsene i høyder er økonomi. Det er ikke mulig å få forsvarlig økonomi i prosjektet uten de store høydene, hevdes det. Hadde prosjektet vært mer tilpasset den mindre bebyggelsen i området slik arkitektene i Gehl har påpekt, så ville man kanskje også kommet ut med bedre økonomi. I alle fall er det ikke Larvik Kommunestyres ansvar å påse at utbyggere kommer ut med et akseptabelt økonomisk resultat. Det skulle ta seg ut. Kommunale garantier for økonomisk resultat.

Man hadde altså en fersk byplan liggende. Hele kommunestyret var i sept. 2015 enige i at slik ville man styre utviklingen av Byen. Bl. a. sier planen at man ønsker bygg på 12 eller 18 m høyde i byen. Man må kunne formode at dette var for at ny bebyggelse skulle passe inn i eksisterende by-profil. Likevel innstiller rådmannen overfor den politiske behandling og godkjenning på bygg opp i 36m høyde. Hva er det da som foregår i den kommunale organisasjonen, når en plan de selv har utarbeidet nylig, suverent blir satt til side under saksbehandlingen? Er politikerne tilfreds med denne behandlingen? Hvem er det som styrer Larviks utvikling? Er det eiendomsutviklere med krav om økonomisk sikkerhet for bygg- kostnader?    Dersom saken nå skulle godtas med den mikroendringen som rådmannen nå har lagt prosjektet ut med, hva har man tenkt for den videre utvikling?

Skal vi komme videre i denne byen, så må man framskaffe god nok ledelse både politisk og administrativt. Folk som har ryggrad til å stå for noe, og sørger for at det framlegges planer for kort og lang sikt, og følger dem. Det er neppe noen som i dag kan tenke seg å bygge ut en by uten planer for hva man ønsker at byen skal være i framtid. 

Det er altså dette saken gjelder. Hvem skal påta seg ansvaret for å komme dit.?`

Bergslia 3.12.2016

John Flessum

 

Les også Thore Brastein sine kommentarer til Grandkvartalets siste høring. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *