«I denne saken er tydeligvis alle midler tillatt, fra manipulerte perspektivtegninger til intetsigende støtteerklæringer», lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Les hele saken under bildet.

Uklar beskjed

I et leserbrev I ØP den 22.04.16 forfattet av Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen ble jeg den gangen beskyldt for å så tvil om underskriftsaksjonen «Ja til bygging av Grandkvartalet», som de mente det ikke var noen grunn til. Den gangen siktet de til mitt leserbrev i ØP den 15.4.16 der jeg refererte det man på nettet kunne lese hva denne aksjonen gikk ut på og hvilke premisser som var lagt for å støtte aksjonen.  Jeg gjenga da ordrett hva som står som forutsetning for å gi sin støtte til aksjonen.

Her følger kopien av det som sto på kampanjesiden og som er ordrett det jeg refererte:

Ja til bygging av Grandkvartalet!


Til: Larvik kommunes innbyggere

Ja til endring reguleringsplaner for Grandkvartalet. Vi ønsker Grandkvartalet med nye arbeidsplasser og vekst i Larvik

Støtter du denne kampanjen?

 

Ja, jeg vil skrive under

 

Med brask og bram står denne «støttegruppa» fram i et 1. sideoppslag i ØP med overskriften «Klar beskjed» og proklamerer gammelt nytt om de litt over 2300 underskriftene de den gang fikk på den gamle aksjonen. Vi husker også at svært mange ble forundret da vår ordfører også hadde skrevet under på støtteerklæringen på et besøk han avla på Grand Hotell.

Som jeg skrev da og kan gjerne gjenta det: «Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik – inkludert meg selv – kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut» Men som jeg skrev, dreier saken seg ikke om Grandkvartalet skal bygges ut eller ei. Men om man skal si ja til – eller om man vil godta – de store høydene i prosjektet.

Det er åpenbart grunnlag for å så tvil om denne ca. 1 år gamle kampanjen. Her ble alle invitert til å skrive under på den refererte aksjonen som vel alle – inkl. jeg selv – kan underskrive på.  Det er også oppsiktsvekkende at ØP presenterer denne gamle aksjonen som en nyhet på 1. side i ØP rett før sluttbehandlingen i politiske organer. Konklusjonen min den gang står fortsatt ved lag: «Slik sett må politikerne ved behandlingen av denne reguleringsplanen, se helt bort i fra denne underskriftskampanjen som i utgangspunktet så å si alle kan gi tilslutning til, inkl. meg selv.»

I denne saken er tydeligvis alle midler tillatt, fra manipulerte perspektivtegninger til intetsigende støtteerklæringer.

Finn W. Fjellanger

 

Les også Thore Brastein sine kommentarer til Grandkvartalets siste høring. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *