«Hvem er egentlig disse utbyggingsentusiastene? « spør Kjell Ronald Hansen i dagens gjesteinnlegg

 

En vakthunds bekjennelser 

«Det er ikke høyden det kommer an på» sier Finn Erik Røed i et bredt anlagt intervju i ØP for en tid siden. Ja, slik kan det også uttrykkes. – «Jeg synes vi skal støtte de unge i partiet, som vil ha utvikling» sier Berit Olavsen på Aps medlemsmøte om Grandkvartalet 6.12.16. – Høyre, Frp, KrF, Venstre og Bente Seierstad (Uavh.) har allerede bestemt seg for å si ja til utbyggernes nåværende forslag til Grandkvartalet i sin helhet. Det er nok til å få flertall i kommunestyret, oppsummerer nyhetsredaktør Werner Andersen nå like før det hele blir avgjort.

Selv sitter jeg her og leser de siste merknadene og høringsuttalelsene som er sendt Larvik kommune om saken. Det avspeiler en annen virkelighet. Her er svært mange imot den massive og høye utbyggingen, spesielt de som bor i tilstøtende boliger i Prinsegata og i Steinane. For dem er det nettopp høyden det kommer an på. For dem handler det om å tape lys og utsikt. Og hvor dårlig prosjektet er tilpasset den bevaringsverdige bebyggelsen.

Det er blitt skrevet mange innlegg for og imot. De unge og handelsstanden sier ja, hevdes det. Ja, Grandkvartalet har mange støttespillere. De har også skrevet mange innlegg. Men av alt det som er skrevet om full utbygging, har jeg ikke funnet noe som støtter seg på faglige vurderinger fra uhildet hold. Utbyggingsentusiastenes synspunkter og meninger er stikk i strid med blant andre de danske Gehl Architects og Fylkeskommunen. Deres mobilisering handler egentlig bare om synsing og gode ønsker.

Selv har jeg forsøkt å være så saklig som mulig i mine innlegg og kommentarer. Dessuten har jeg et fortrinn, jeg er født og oppvokst i Larvik. De første årene bodde jeg til og med i Bøkelia med Bøkeskogen som nærmeste lekeplass. Jeg kjenner byen ut og inn, og jeg kan mye om byens lokalhistorie. Jeg mener dette er en god bakgrunn for egne meninger. – Byens topografi er for meg helt avgjørende med tanke på utviklingen av byen. At byen bygges ut i pakt med de naturgitte forhold som er helt unike med sitt amfilignende terreng ned mot havna.

For meg virker det som om utbyggingsentusiastene har bestemt seg på forhånd, en gang for alle. Det virker som gode argumenter og fakta har gått ut på dato. At kunnskaper for dem ikke lenger synes å være interessante. Ja, slik kan striden om Grandkvartalet og byutviklingen på mange måter minne om den amerikanske valgkampen. Det ligger i tiden. Gåsholt langt nordøst i Hedrum sa det så treffende. Han er typen som gjerne avfeier slike diskusjoner om utbygging og byutvikling. Han kalte det hele et Muppet Show. Ja, slik kan det altså se ut derfra, langt nordøst i Hedrum.

De fleste politikerne er enige om full utbygging av Grandkvartalet. Bortsett fra SV og noen få til som føler seg forpliktet av den vedtatte byplanen fra september 2015. På den måten blir leder for Planavdelingen Hege Eick for rene radikaleren å regne som vil senke vestre tårn (32,5 meter høyt) med en hel etasje, hele 3 meter!

Også jeg er for utbygging av Grandkvartalet. Alt annet ville jo være galskap slik som det nå ser ut, nærmest som et slumområde. Uenigheten dreier seg, som sagt utallige ganger, spesielt om høydene. Men nei, jeg stemples som bakstreversk, imot utvikling av byen. Dessuten er jeg gammel, alt for gammel til å mene noe om slike ting, ifølge utbyggingsentusiastene.

Hvem er egentlig disse utbyggingsentusiastene? Politikerne er våre tillitsvalgte, men også de fleste av dem går inn for full utbygging. Hvem ivaretar da våre interesser? Vi er jo mange flere enn fordelingen i kommunestyret tilsier! Heldigvis er det noen rettferdige. Gunnar Knudsen var ikke nådig mot den sittende kommunestyregruppa på medlemsmøtet i Arbeiderpartiet forleden da han sa: «Det jeg savner i politikken i dag er ryggrad. At vi står for noe selv, og ikke bare stemmer det de andre stemmer.»

Jeg ser dem for meg, utbyggingsentusiastene; de dukker stadig opp i avisa. Hvor bor de? Hvor kommer de fra? De mest ihuga politikerne hører faktisk hjemme godt plassert langt fra Larvik sentrum, på Halsen, i Kjerringvik, i Stavern, i Nevlunghavn, på Berg eller i Hedrum. Også de næringsdrivende i Larvik har sikret seg privatboliger langt ut i periferien, usjenert og oversiktlig.

Og ungdommen. Har de rett i kraft av sin unge alder? Mange drømmer om urbane miljøer med uteservering og Caffe Latte. Det er på bakkeplan det skjer, må vite!

«Det er ikke høyden det kommer an på» gjentar Finn Erik Røed godt hjulpet av Jan Hansen. Mens en tydelig stresset og oppgitt vakthund sukker «Ja, det kan dere si!»

Kjell Ronald Hansen

 

Les også saken om Egil Lærum som meldte seg ut av FRP pga av Grandsaken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *