«Det er en alvorlig sak, et stort omdømmeproblem og et stort spørsmål om politisk anstendighet! « skriver Thore Brastein i dagens gjesteinnlegg.

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Omdømme og politisk anstendighet!

Hva vil fylkesmannen, fylkeskommunen og sivilombudsmannen si?

Med bakteppe i de siste års negative utvikling i Larvik by og kommune med mangelfull omdømme og kritikkverdig byutvikling, vil det være naturlig å fremme saken og sakskomplekset vedrørende Grandkvartalet for fylkesmannen, fylkeskommunen og eventuelt helt til sivilombudsmannen. Feilslått byggepolitikk og fortetting gjennom 10-15 år viser at de folkevalgte gjennom mange år har ført en politikk som ikke har gitt de resultater de har trodd på, men heller ikke evner å endre til det bedre. Mye på grunn av en unødvendig frykt for at byggeprosjekter ville stoppe opp.

Kanskje også sentrale media med for eksempel programmet «Brennpunkt» vil være et aktuelt program for å få belyst hele sakskomplekset og måten saken er blitt ført på. Politikerne med ordføreren i spissen har jo selv beklaget sitt eget omdømme. Det skulle være nok av saker å gripe tak i for en dyktig programskaper.

Det er spesielt hvilke konsekvenser det kan få ved at politikerne alltid bryter med egne vedtak og byplaner. Planer som de selv har ført i penn og nylig har vedtatt. Byplanen som ble vedtatt av våre politikere 15.9.2015 etter en omfattende demokratisk prosess og med høyder som man nå avviker med over 100% når det gjelder Grandkvartalet. Som Arbeiderpartipolitiker Truls Vasvik sa på medlemsmøte i Arbeiderpartiet tirsdag i forrige uke: – «Det er ikke troverdig når byplaner vi politikere selv utarbeider og vedtar, så er vi de første til å bryte dem. Da får ikke folk tillitt til oss politikere». Eller som mangeårig arbeiderpartimann Gunnar Knudsen sa: «Det jeg savner i dag er politikere med ryggrad». Sterke ord!

Etter å ha vært i kontakt med de aktuelle instanser er i hvert fall ikke interessen for å få det belyst utenfor en snever krets av kommunens planavdeling, formannskap og kommunestyre blitt mindre.

Saken er nemlig ikke så klar som vår lokalavis med stor iver ønsker å fremstille den.

Kjernen i sakskomplekset er jo gangen i hele Grandkvartalet fra 2010 og 2014 og fram til dagens stilling. Vi vet jo konkret at det har vært mye turbulens innad i de aller fleste partiene. I FrP resulterte partipisken til Per Manvik med at Egil Lærum meldte seg ut etter 35 år som trofast medlem og kanskje den som i alle år har snakket varmt for byen. I Høyre er det også svært turbulent med partipisk mot noen av kommunestyremedlemmene som er i mot høydene og planene. Det samme i Senterpartiet. På gruppemøtet i Arbeiderpartiet forrige mandag stilte undertegnede spørsmål til alle kommunestyremedlemmene om de hadde satt seg inn i rapporten fra Gehl Architects og sammenlignet den med planbeskrivelsen datert 17. oktober 2016. Dette som grunnlag for hva de skulle stemme. Stor var overraskelsen da samtlige bekreftet negativt at det kunne jeg ikke forvente de hadde tid til. Sånt resulterer konkret i en utmeldelse.

Da Per Manvik, – har jeg kanskje ordene mine i behold om at det mest sannsynlig er kun 20 prosent av de stemmeberettigede i Larvik Kommunestyre som vet hva de stemmer for.

Det er en alvorlig sak, et stort omdømmeproblem og et stort spørsmål om politisk anstendighet!

 

Dette er Larvik 2016 – God Jul!

Thore Brastein

 

Les også tirsdagens innlegg fra Svein W. Løsnæs. 

Les tirsdagens innlegg fra Leiv Harald Bakke. 

Les også saken om Egil Lærum som meldte seg ut av FRP pga av Grandsaken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *