Nå må Arne Nicander rive den ulovlig bygde brygga på Lamøya


Foto:finn.no

Endelig sluttstrek for bryggesaken på Lamøya .

Planutvalget behandlet tirsdag denne saken på nytt. Det er absolutt på tide at denne saken nå blir avsluttet, den har så langt kostet Larvik kommune og Fylkeskommunen flere hundre tusen kroner i lønn til saksbehandlere som har jobbet med saken. 

Som kjent så fikk Nicander først avslag om å forlenge brygga si med 15 m, både av byggesak og senere etter at saken ble anket inn for fylkesmannen i Vestfold. Tiltakshaver ga seg heller ikke med avslaget hos Fylkesmannen i Vestfold, men anket avgjørelsen inn for settefylkesmannen i Østfold og fikk også avslag der. Etter det siste og endelige avslaget ga han «blanke» og forlenget brygga, men ikke med 15 m som omsøkt, men slo til med hele 27 m’s forlengelse, dvs. ca dobbelt så langt som omsøkt og som han hadde fått avslag på. 

Etter to varslede bøter på først 50.000 dersom brygga ikke ble revet innen en tidsfrist som han ikke overholdt, og så en økning til 75.000,- med ny frist hvis ikke brygga ble revet. 

Vi skjønner ikke at boten på kr 75.000 er trukket tilbake og at det kun er boten på kr 50.000 som er betalt. Er denne rabatten en «personalrabatt» gitt pga av Arne Nicanders ansettelse i Larvik kommune ? 

Nå er vedtaket om riving endelig. Bryggen må rives og deler av private plattinger må også fjernes.

Regner med at det blir satt frister slik at alt er fjernet i løpet av mai 2017.

 

Alle dokumenter i saken kan dere lese på denne linken til Larvik kommunes hjemmeside. 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.