OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Hva har Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune lært av saken om blomsterkassene i Nevlunghavn ?​

Administrasjonen mottok den 3. mai 2016 en henvendelse om at det var satt opp flere blomstertårn og blomsterkasser på brygga i Nevlunghavn. Det aktuelle arealet ligger i et område som er avsatt til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Nevlunghavn. 

Administrasjonen foretok på denne bakgrunn en vurdering av om tiltakene måtte anses å være i strid med bevaringsplanen. Spørsmålet ble drøftet med Vestfold fylkeskommune, som er overordnet kulturminnemyndighet. 

Tirsdag var Planutvalget i Larvik på befaring i Nevlunghavn før saken skulle behandles. Når en leser følgende uttalelser fra medlemmene i Planutvalget så er det merkelig at det har blitt brukt så mye tid og ressurser i saksbehandling i Larvik kommune og Vestfold Fylkeskommune. (Uttalelsen er kopiert fra ØP nett)

-«Jeg synes heller at man kanskje kunne løst problemet over en kaffekopp, enn å bruke så mye ressurser på dette.»

-» Denne saken kunne kanskje tatt en runde innom forliksrådet før det havnet på vårt bord. Jeg skal ikke foreslå forliksrådet, men synes at man kanskje kunne løst problemet over en kaffekopp enn å bruke så mye ressurser på dette.»

-» Jeg er en av mange som spiser middag her ute hver søndag, og som har gledet meg over blomsterkassene. De forskjønner hele området nede på brygga. Jeg ser bare positivt på dette. Jeg synes det er litt spesielt at vi må ta opp en sak som dette i Planutvalget. Er det rart det blir krig i verden.»

– «Det at folk har forskjellig syn på saker og ting må vi nok leve med. Jeg ser veldig positivt på dette, dette er et tiltak for å gjøre Nevlunghavn enda vakrere. Man kan ikke se noe negativt i dette.»

-» Det er ikke snakk om faste installasjoner. Om de er uheldige i forhold til bevaringsformål har vi problemer med å se.»

Bøkebloggen har fulgt denne saken i media og lest dokumentene i kommunens saksbehandling. Det kan virke som om 96 % av innbyggerne i Nevlunghavn heier på blomsterkassene. Derfor er det merkelig at noen få personer har fått gjort dette til en stor sak både i Larvik kommune og i Vestfold Fylkeskommune. 

Er det noen som bor eller har sommerbolig i Nevlunghavn som har «direktelinje» til saksbehandlere i Vestfold Fylkeskommune ?

21 juni 2017 kom fylkesmannen med sitt svar. 

Vedtaket sier at klagene avvises, at vedtaket er endelig og at det ikke kan påklages til overordnet forvaltningsorgan.

 

Les også tidligere sak om boplikten i Larvik kommune. 

Ta en titt på oversiktskartet som viser områdene i Nevlunghavn med boplikt. 

 

Les også et tidligere innlegg om blomsterkassene på brygga. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *