Når Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug så medfører vel dette at de gamle bygningene må holdes vedlike ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Solhaug ligger på Nanset, nordøst for Larvik sentrum i Vestfold. Anlegget ble oppført i 1878 av forretningsmannen P.A. Johannessen. Løkkeanlegget består av en stor og rikt dekorert hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et sluttet gårdsrom. Hovedbygningen tilhører en variant av sveitserstilen som vi har lite igjen av. I sidebygningen var det tjenerbolig og eget bryggerhus, og i uthuset blant annet stall og dueslag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Eiendommen Solhaug ble kjøpt av Kongegata 3A AS v/Jørn Are Solberg / Bruno Strøm i 2008 for kr 5.150.000. Eiendommen har dessverre ikke blitt vedlikeholdt og ser nå ut som en rønne. Siden eiendommen er fredet så kan den ikke rives og må derfor holdes vedlike. 
Eierne ønsker nå å fradele et areal på 2.617 m2 i østre del av hagen for å bygge nye boliger. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ca 10 boenheter med tilhørende anlegg. 

Eiendommen gbnr 2011/4 er på 6.193 m2. Det foreligger et fredningsvedtak for den vestligste delen av eiendommen. Et areal på 2.617 m2 i østre del av hagen er unntatt fra fredningen.  

Det blir spennende å se hva Vestfold Fylkeskommune, Riksantikvaren og Larvik kommune når denne søknaden kommer til behandling i 2017 ! Siden Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug så medfører vel dette at de gamle bygningene må holdes vedlike ?

Her kan dere lese mer om Solhaug på Riksantikvarens hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *