Kommunen søkte i 2014 prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet «Trekronegang» ble valgt ut til å motta støtte på 1.2 millioner kroner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Utbyggingen av Martineåsen som boligfelt har vært et tema i årevis. I rådmannens strategidokument for 2013-2016 står det skrevet at arbeidet med å utarbeide en områdeplan starter opp i 2015.

 Martineåsen eies av 10-12 grunneiere og planen er at det skal oppføres ca 1.800 boliger.

«Det gjenstår en del avklaringer som hvem skal ha ansvaret for anlegget, sikkerhet og vedlikehold. Dessuten må vi bli enige med grunneierne. Men om tre år håper jeg at dette er realisert,» sa Larvik kommunes prosjektleder Heggelund om tidsperspektivet i 2014. ØP hadde en sak om dette i 2014. 
Det betyr antagelig at anlegget står klart i slutten av 2017 ? 

«En taubane i Martineåsen vil på en måte være samme prisippet som bybanen i Bergen. Og det er mulig, tror jeg, å etablere en trasé helt fra Langestrand og opp til toppen av åsen, » uttalte prosjektleder Heggelund om planene i januar 2015. ØP hadde en artikkel om denne saken i 2015. 

Vi håper at planleggingen av både «Treetop-walk»og taubanen er i rute og at vi får oppleve dette.

Dette vil virkelig løfte Larvik til nye høyder !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *