Helse- og omsorgsdepartementet kom med nye forskrifter som trådte i kraft 1. januar 2017. 


 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i alle kommuner i Norge, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.

I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.

Forskrift er iverksatt fra 1/1 2017 som klart definerer hva kommunen skal gjøre.

Ethvert avvik som strider mot denne forskriften må tas  tak i, ihvertfall hvis det er av en viss størrelse og konsekvens. Det påligger administrasjonen å være observante  og i forkant av eventuelle hendelser,såkalt proaktiv og fremoverlent som det heter i nåtidens sjargong.

Da må de ta interne meldinger alvorlig, ikke subbe det under teppet eller tie dem ihjel. Derfor vil nok skriftlighet og klarhet i meldingene være et must.

 

Hele forskriften kan dere lese på denne linken til Lovdata.no.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *