«Det vi nå trenger er sterke politikere med sterk ryggrad, politikere som kan stå oppreist i en storm, « skriver byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 


 

POLITISK BRANNTOMT – RUINHAUG

Ja, så er vi endelig ferdig med Grandkvartalet og Hansen/Røed fikk det som De ville, gratulerer Dem for det. Men i tillegg til resultatet oppsto brann i rosenes leir og AP lokalt ligger med brukket rygg oppe i en branntomt/ruinhaug. Skal det være slik?
Vi skal ikke se bort fra at det er nåværende eller framtidige investorer og andre som liker dagens situasjon, det at AP ligger med brukket rygg. Selv synes jeg dette er meget beklagelig.

Hver annet år går vi til valg, lokalt dels nasjonalt. De forskjellige politiske partier behandler på medlemsmøter, partimøter, styremøter etc. vedtekter og programmer om hva De skal mene om de forskjellige ting i samfunnet.
På bakgrunn av dette trykkes partiprogrammer. Ett partiprogram er som en som en salgbrosjyre til befolkningen, i brosjyren/partiprogrammet vil varene «bringes til torgs» og befolkingen vil selv kunne se om dette er noe De er enig i. På bakgrunn av salgsbrosjyren/partiprogrammet «kjøper» vi det partiet vi ønsker å støtte ved valgene vi senere tar. Det forventes av befolkningen at meningene er nogen lunde faste i gjeldene valgperiode og at senere fellesvedtak/enighet i perioden blir fulgt ved stemmegivninger i kommunestyre.

Så skjer det uvanlige at Bente Seierstad tidligere og nå ordfører Rune Høiseth og Bruce Atle Karlsen lar seg lede ut på glattisen slik at De opphøyer seg selv ved å gi blaffen i partiprogram, medlemsmøter, styremøter, partivedtekter etc. for å redde Larvik bys framtid og utvikling!!!
De har ved denne handlingen laget ris til egen bak, skapt usikkerhet og er skyll i arbeiderpartiets kollaps og Larvik nå nye stemmesystem. Seierstad, Høiseth og Karlsen og for den saks skyld knøttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti (som jeg håper kommer langt under sperregrenser ved fremtidige valg) burde skjønt at god og bærekraftig byutvikling ikke på noe måte er avhengig av en etasje opp eller ned på Grandtårnene, det er helt andre og viktigere/større ting det må fokuseres på for å lykkes ved Larviks byutvikling. Hvis Hansen & Røed ikke hadde klart og fullført utviklingen med en etasje mindre hadde andre investorer klart det lett.

Så ser vi at Høyres Birgitte Gulla Løken, Skien kommunes byggesjef og Venstres Halstein Bast samt Per Manvik rører i branntomt og heller bensin på bålet vedr Arbeiderpartiets situasjon da de mener at Rune Høiseth gjorde rett fordi Høiseth er alles/hele Larviks ordfører og fordi saken er så viktig.

Ok, Høiseth er alles ordfører men vi «alle» inklusive alle andre kommunestyrerepresentanter må ta med på kjøpet at han er arbeiderpartimann og at arbeiderpartiets godkjente avtaler og program må og skal ligger i grunn for alt Høiseth skal foreta seg, vi kan ikke forvente at han i EN sak plutselig skal bli Høyremann fordi det skulle passe noen andre.
Sånn er det demokratiske systemet, dette må vi «alle» mislike eller like. Å til stadighet fristille politikere vil bare føre til ytterligere kaos, situasjonen blir da uholdbar over tid fordi det til stadighet vil komme nye og viktige saker som vil kreve kløkt og klokskap.
Med tanke på hva Birgitte Gulla Løken tidligere har vært med å stelle i stand i Høyre og hva De to andre politikere har stått for overlater jeg til innbyggere selv å sette dommen for deres handling nå, selv synes jeg dette var meget uklokt.
Det at «massene» i Arbeiderpartiet nå senere har tilgitt rotet som ordfører Høiseth har satt i stand fordi ikke saken er «stor nok» er bare tragisk. Behandlingen viser Arbeiderpartiets sanne ansikt, rot fra begynnelse til slutt.

KONKLUSJON

Hvis vi nå skal videreføre dagen NYE stemmesystem i kommunestyre kan vi avvikle aller politiske partier og partiprogrammer, De larviksborgere som ønsker seg inn i politikken kan sette seg opp på EN felles liste ved valg. Når valget er avsluttet kan den person med flest stemmer bli ordfører og de neste tretti- førti personene kan komme inn i kommunestyre og andre kommunale råd og styrer. I kommunestyre kan De kjempe om hver sine private saker og «slåss» for at Deres egne private saker skal vinne fram og senere gjelde for allmenheten forøvrig. Dette går selvfølgelig ikke, det blir bare rot på samme måte som det er i dag.

Det vi nå trenger er sterke politikere med sterk ryggrad, politikere som kan stå oppreist i en storm. Vi trenger ikke politikere som lar seg lure/presse ut på glattisen eller vingler/blåser overende ved kun en liten bris.
 
På formiddagen da reguleringsplanen for Grand gikk gjennom så jeg at noen av Larviks borgere heiset flagget i sin hage, De om det. Jeg vil heller si: Alt for Norge, flagg for vanlig/tradisjonell/sikker/gammeldags stemmedemokrati tuftet på De forskjellige politiske partier.                                                                                                                 

GODT nytt år.

Oddvar Andreassen

                                                      

Les også tidligere innlegg  fra Svein W. Løsnæs. 

Les også tidligere innlegg fra Leiv Harald Bakke. 

Les også saken om Egil Lærum som meldte seg ut av FRP pga av Grandsaken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *