» Det er altså avdekket stor misnøye med politikerne i Larvik kommune, « skriver dagens gjesteblogger Kjell Ronald Hansen.

Hele innlegget kan dere lese under bildet av ordførerens nye hatt. 

Feiltolkninger og desinformasjon

Ut fra ønsket og behovet for et nytt politisk parti i Larvik, beskrevet i et debattinnlegg 4.1.17, har ØP lagt ut et spørrebarometer med muligheter for kommentarer på ØP-nett. Og som så mange ganger før tolker ØP resultatet av en spørreundersøkelse på sin spesielle måte og skriver: «Konklusjonen fra leserne er klar: De mener behovet ikke er til stede. – I skrivende stund er det 55 personer som har svart at de deler Hansens og Fjellangers oppfatning, mens 99, altså rundt to tredjedeler, sier nei takk». Videre står det i billedteksten under bildet av oss. «Får liten støtte: En klar overvekt av ØP-leserne som har deltatt i avstemningen, sier nei takk til Kjell Ronald Hansen og Finn Walther Fjellangers idé om et nytt politisk parti i Larvik».

 Jeg må si meg hjertens enig med Helge Larsen som i sitt kommentarfelt på målingen uttrykker: «Det er helt utrolig at pt (for øyeblikket) ønsker fenomenale 83 stykker av 219 dagens politikere dit peppern gror. Det er nesten 40%, folkens; – det må få dagens kommunestyremedlemmer til å skjemmes, i det minste!»  

 Jeg for min del vil tro at hvis det dukket opp et nytt politisk parti med en oppslutning på 40%, ville noen hver skjelve i buksene. De som er enige med oss mener jo at det er behov for et nytt parti. Ut over det må man heller ikke glemme alle de som er misfornøyd og skuffet over sine egne politiske representanter. Men som ikke vil forlate partiet og derfor ikke ønsker eller ser behovet for et nytt alternativ.

 Det er altså avdekket stor misnøye med politikerne i Larvik kommune. Noen vil til og med kalle det politikerforakt fordi de fleste av våre politikere ukritisk flyr i flokk. Hvor er ideologien og preferansene?

ØP skriver at vi tapte kampen om Grandkvartalet og at vi nå vil unngå en lignende farse som behandlingen og det endelige vedtaket i denne saken. Jeg vil si det mer presist; ønsket og behovet for et nytt tverrpolitisk parti i Larvik er påtrengende fordi så å si samtlige partier har sviktet med unntak av SV og noen enkelte rettferdige «slengere». Mange av oss føler at det ikke finnes et politisk alternativ lenger når det gjelder noe så viktig som boligbygging og byutvikling. At noe så viktig ikke har en sentral plass i partienes valgprogram, at dette ikke er en fanesak i en moderne by i rask utvikling, er oppsiktsvekkende og skremmende.

 Hør forresten hva Birgitte Gulla Løken (H) skriver i sin kommentar i spørreundersøkelsen: «Bra med engasjement, men å skulle stable på beina et nytt parti med bakgrunn i en enkeltsak blir for «smått». Endatil en sak som snart er oppe og avgjort. Nei, da anbefaler jeg heller innbyggere som er uenige i konklusjonen å engasjere seg i eksisterende partier».

 Finn Walther Fjellanger svarer deretter umiddelbart i sitt kommentarfelt: «Jeg tror Gulla Løken må ha misforstått totalt. Dette dreier seg ikke om Grandkvartalet, men om byutvikling generelt i hele Larvik, samt også andre kjernesaker som eldreomsorg i tillegg til skolepolitikk m. m. Gulla Løken burde ha lest vårt kommentarinnlegg i ØP i går før uttalelsen».

Til slutt vil jeg her gjengi en del kommentarer fra våre meningsfeller:

 «Jeg har sett at et flertall av politikerne har et for nært forhold til en gruppe næringsdrivende i byen og er svake i deres press og ønske. Vi trenger nye koster som klarer å holde en nøytral linje i byutviklingen».
Mai Helene Grunden.

 «Slike høyhus hører ikke hjemme i Larvik by. Mange naboer får sin livskvalitet forringet når de mister sollys, og utsikt og blir liggende bak en høy betongmur».    
Petter Scavenius.

 «Skuffet over politikerne og spesielt ordføreren som ikke holder seg til eget regelverk».
Arnhild Auren.

 «Vi må ha et parti vi kan stole på».
Kari Wiik.

 «Fordi vi ikke har noen påvirkning på byens utvikling. Politikerne er så høye på seg selv at de ikke engang hører på eksperter, men legger seg flate for utbyggerne. Larvikslista fikk til alt de hadde satt seg fore, og la den ned».
Kari Nikoline Hoff.

 «Det er nå på tide med nye folk til å styre i byen og som er politisk uavhengige. Konf. Larvikslista».
Hans Erik Gjertsen.

 «Når spillereglene stadig settes til side av eksisterende politikere, da er begeret fullt».
Tom Johannesen.

 Og så noen eksempler fra våre motstandere:

 «Vi trenger ikke noe furtepari».
Øystein Svensen.

 «Kanskje en idé å la de yngre representere seg selv og ikke gjennom eldre (sure) menn?».
Tom Conrad Gulliksen.

— Ja, slik kan det også uttrykkes.

 

Kjell Ronald Hansen    

 

Les også saken fra lørdag om at Larvik kommune, Byggesak er stevnet for retten. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *