Helse- og omsorgsminister Bent Høie har talt på Norsk forum for helseledelses møte 6. januar 2017

A senior couple. The wife is caring for the husband.
 

Kvalitet og pasientsikkerhet skal på dagsorden og inn i bevisstheten til alle

Vi blir flere i Norge. Vi lever lenger, og en 70-åring bruker omtrent dobbelt så mye helsetjenester som en 40-åring. De neste 15 årene vil vi bli over 50 prosent flere over 70 år.

Hvis vi fortsetter å løse oppgavene på samme måte som i dag, så vil vi i 2030 trenge 30 000 flere årsverk i sykehusene og 70 000 flere i kommunene.

Det betyr at hver tredje elev i videregående må velge helse som yrke. Så mange vil ikke jobbe i helsetjenesten, og så mange kan heller ikke jobbe med helse.

Bøkebloggen har klippet ut Bent Høies oppsummering av talen under. Her er programmet for møtet 6 januar og hele talen til Bent Høie kan leses her. 

«Gjennom mange år som helsepolitiker har jeg sett at kvalitet og pasientsikkerhet har seilt opp som et eget stort tema i alle helsepolitiske diskusjoner. Noe av årsaken er at vi stadig har fått bedre kunnskap om at det ikke alltid stod så bra til som vi skulle ønske.

Derfor har jeg vært klar på dette som statsråd: Kvalitet og pasientsikkerhet skal på dagsorden og inn i bevisstheten til alle som påvirker helsetjenesten. Dette forutsetter åpenhet – og en kultur og system for forbedring og sikkerhet.

Skal vil lykkes med kvalitetsarbeid og skal vi greie å fornye oss og tilpasse oss bedre til pasientenes behov, er det ledelse, kultur og system vi må lene oss på. Vi må jobbe på alle disse tre områdene.

Og husk – åpenhet om kvalitet og risiko er beste strategi uansett hvordan resultatene er. Foredring starter med åpenhet og ærlighet.

For – Det handler om tydelig ledelse, en kultur for åpenhet og ærlighet og et system for å kunne gjennomføre forbedringer. «

 

Helse- og omsorgsdepartementet kom med nye forskrifter som trådte i kraft 1. januar 2017 og disse finnes på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *