«Da Høiseth ikke ble vraket uka etter meldte jeg meg ut av partiet, » skriver Stig Alsaker i dagens gjesteinnlegg. 


Tegning: Kjell Ronald Hansen

En av de tause

For aller første gang skriver jeg et avisinnlegg. Bakgrunnen er alt som er blitt debattert i kjølvannet av saken angående Grand Kvartalet

Jeg er ikke ung og ikke gammel, snart 44 år. Jeg har personlig vært imot et for høyt bygg i Grandkvartalet, men har kun gitt uttrykk for mine meninger i diskusjoner med mine jevnaldrende venner som har hatt ulike meninger om saken. Derimot har samtlige venner vært rimelig forskrekket over kvartal 9 og deres overskridelser. Flere mener at her må det være en unik kobling mellom utbyggere og instanser i kommunen.

Det er visst veldig lett her i byen og få tilgivelse når feilene har blitt oppdaget seint. Som f.eks. bredden av fortau i forbindelse med utbygging av Byterassen i sentrum, lengden av bygget i den «gamle telegrafen» i Kristian Fredriksvei osv. Man lurer jo på om disse utbyggerne spekulerer i tilgivelse for deretter å gjøre det samme i et nytt prosjekt?

Dette med at perspektivtegningene for flere prosjekt ikke samsvarer med virkeligheten får en jo til å tro at utbyggerne bevisst «PISSER PÅ» vanlige innbyggere som tilfeldigvis er naboer av prosjektene.

Jeg beundrer dem som bruker fritiden sin på lokalpolitikk. Det er sjelden de får den respekten og takken de fortjener. Jeg har i 10 års tid vært medlem av Arbeiderpartiet. Det har kun vært som «støttemedlem» siden jeg aldri har møtt opp på medlemsmøter eller kurs/foredrag. Jeg var godt fornøyd med valg av parti når det gjaldt hva partigruppa landet på i Grand saken. Jeg ble relativt indignert da ordføreren, fra mitt parti, vendte meg ryggen. Da Høiseth ikke ble vraket uka etter meldte jeg meg ut av partiet.

Jeg synes at noen av de siste innleggene i debatten har vært gode i forhold til det prinsipielle spørsmålet om en ordføreren skal være en ordfører for alle eller være lojal til eget parti. Alle politikere bør være redd for ordet «politikerforakt». Har politikerne i Larvik den nødvendige kontakten med folket? Hva med naboene til diverse prosjekter i byen? I tillegg oppfører noen lokalpolitikere seg som om de er større enn sitt parti. Leverer soloutspill, gyver på med trakasserende kommentarer og utfall i øst og vest. Er det slike politikere vi velgere vil ha? (Det kan nesten virke slik når man vet utfallet av valget i USA i høst).

I de siste dagene har det vært nevnt et nytt politisk parti i Larvik. Slike ad-hoc partier har gjort vei i vellinga før. Larvikslista er nevnt, men det er også eksempler på sykehuslister og bompengelister lokalt i andre deler av fylket. Disse partiene har blitt grunnlagt på 1-3 saker og vedtatt nedlagt etter at sakene er avgjort.

Det nye partiet som er lansert i ØP er i prinsippet litt annerledes. Partiet har blitt aktuelt på bakgrunn av en enkeltsak, men er tuftet på «politikerforakt» angående en hel næring som styrer politikerne dit de selv vil.

Hvis det ikke blir noe av et nytt parti denne gang, tror jeg tilliten er rimelig tynnslitt hos mange av de som stemmer i kommunevalg.

Tilslutt litt «tankespinn». Hadde vi vært 60 meningsfeller som ønsket forandring i larvikspolitikken kunne vi fordelt oss på de 3 største partiene i Larvik. Kuppet valgmøte, fått hverandre inn på listetoppene. Oppnådd flertall i kommunestyret og «styrt byen» – Skremmende tanke?

Må vel kunne si at det er mer ryddig å starte et eget parti!

 

Stig Alsaker

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *