«Sundstens invitt til Staverns innbyggere er et eksempel til etterfølgelse,» skriver dagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Et eksempel til etterfølgelse. 

I ØP fra den 16.1.17 kan vi under nyheter lese gladmeldingen om at eiendomsinvestoren Sverre Sundsten vil realisere Risøyakanalen i forbindelse med sitt nye boligprosjekt på den såkalte Norfil-tomta på Risøya i Stavern.

Ønsket om å få etablert denne kanalforbindelsen har vært fremmet mange ganger og nå ser det ut til at det skal bli mulig å få dette til.

Men det som kanskje vekker min interesse mest, er Sundstens ønske om å invitere folk, lag og foreninger i Stavern for å få til en form for samarbeid i sin streben etter fint prosjekt på den 22 mål store tomta der han skal bygge boliger. Som leder for Stavern Vel Cathrine Hill-Jensen uttaler til ØP: «Vi synes det er veldig positivt å bli involvert så tidlig i prosessene. Stavern Vel vil følge opp videre slik at dette blir et godt prosjekt for Stavern».

Hadde andre eiendomsinvestorer i Larvik sentrum fulgt Sundstens eksempel om å ta folk med på råd før planleggingsprosessen har kommet for langt, ville man trolig fått en annen utvikling i Larvik sentrum enn den vi ser nå eller ser konturene av. Og ikke minst kunne vi oppnådd å få et bedre bo- og bymiljø her.

Dessverre forlanger Planavdelingen at utbygger holder et informasjonsmøte først etter at planene foreligger nærmest fikst ferdige like i forkant av utleggingen av reguleringsplanforslaget til offentlig høring. Da er det for sent til at utbygger vil ønske å endre prosjektet i noen betydelig grad. Forut for slike informasjonsmøter har utbygger og administrasjonen i Planavdelingen gjennomført mange møter der Planavdelingen og utbygger har kommet til enighet om reguleringsplanen. Når så planforslaget legges ut til offentlig høring, er det meste allerede bestemt og muligheten til å påvirke prosjektet i vesentlig grad, er dessverre veldig liten.  Det viser all erfaring vi har gjort med prosjekter i Larvik sentrum. Og en annen ting vi skal «ha i mente» er at Planavdelingen har meget stor makt og der utfallet av behandlingen av et reguleringsforslag som regel helt og holdent baseres på den aktuelle saksbehandlers og dennes overordnedes oppfatning og mening om saken. Rådmannens innstilling følger så å si alltid saksbehandlers innstilling. Dessverre følger som regel også politikerne rådmannens (les: saksbehandlers) innstilling til plansakene uten videre. På toppen av det hele setter de fleste politikerne seg heller ikke godt nok inn i slike saker, og har kanskje heller ikke forutsetninger til å gjøre det.

For oss som har merknader til diverse reguleringsplaner som sendes ut til offentlig ettersyn, er det tankevekkende og foruroligende at våre merknader sjelden eller aldri tas hensyn til.

Men som nevnt over: Sundstens invitt til Staverns innbyggere er et eksempel til etterfølgelse.

Larvik 18.1.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *