«Dette virker provoserende og ikke så lite arrogant av kommunen,» skriver dagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Helt utrolig

«I bakvendtland der kan alt gå an .»

Eller hva skal man si når Larvik kommune på sin hjemmeside inviterer til Fagdag byggesak den 08.02.2017 med kurs i bl.a. de nye bestemmelsene til kommuneplanens arealdel før disse er vedtatt av kommunen. På toppen av det hele ligger dette nye forslaget til bestemmelser til kommuneplanens arealdel ute til offentlig ettersyn med høringsfrist den 15.02.2017, med andre ord går høringsfristen ut 7 dager etter at Larvik kommune skal avholde kurs om disse nye bestemmelsene.

Larvik Bys Vel sammen med våre samarbeidende foreninger holder i disse dager på med en felles merknad til nettopp forslaget til de nye bestemmelsene til kommuneplanen. En merknad vi regner med å sende inn før høringsfristens utløp.

Etter at høringsfristen er utløpt, skal også alle innspill og merknader til de nye bestemmelsene til kommuneplanen vurderes og forhåpentligvis føre til endringer i bestemmelsene. Og de nye bestemmelsene skal deretter opp til politisk behandling, før de eventuelt blir gjort gjeldende.

Derfor er det – for å si det forsiktig – meget spesielt at kommunen før høringsfristen når det gjelder de nye bestemmelsene er utløpt og lenge før disse evt. blir vedtatt av kommunen, allerede den 08.02.17 holder kurs for arkitekter/konsulenter, byggmestere, saksbehandlere, søkere og prosjekterende i byggesaker, om de nye bestemmelsene samt noen andre temaer.  Kurset er ikke gratis og koster kr. 850,- pr. person.

Dette virker provoserende og ikke så lite arrogant av kommunen. Det flere nå spør seg, er om administrasjonen allerede før høringsfristen er utløpt og før kommunen har fått inn og vurdert merknader og innspill til de foreslåtte bestemmelsene, allerede har bestemt seg for uansett ikke å ta hensyn til innspill samme hvor fornuftige disse kan være.

Hvis det er på denne måten kommunens administrasjon med Planavdelingen i spissen opptrer i forbindelse med innspill i høringsprosesser om reguleringsplansaker og tidligere høringsprosesser i forbindelse med gjeldende kommuneplan og foregående kommuneplan, er det sannelig ikke rart vi ikke når fram med våre merknader.

 

Larvik 22.01.2017

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *