«Det forundrer meg at ikke flere folkevalgte i Larvik tar til motmæle i debatten,» skriver Erik A. Sørensen i dagens gjesteinnlegg. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Larvik med svært godt omdømme – realitetsorientering !

Larvik kommer høyt opp på lista i en omdømmerapport gjennomført for Drammen i 2014. Her ble også omdømme til Larvik undersøkt. Det kan garantert bli enda bedre, men at Larvik scorer høyt er bra!

Bjørn A. Jenssen presenterte denne uken i ØP og et gjesteinnlegg på Bøkebloggen et syn som var lite flatterende om Larviks ledelse og situasjonen i kommunen og omverdenen. Jeg tror det synet og den opplevelsen han representerer er muligens kun å finne i et svært, svært lite mindretall av Larviks innbyggere og befolkningen. Det ville være tragisk om f.eks. en stor andel av befolkningene på 43.500 mennesker, faktisk var enige med ham! 

Det forundrer meg at ikke flere folkevalgte i Larvik tar til motmæle i debatten, men lar «negativismen» fritt få dominere i det offentlige rom. Meningsbrytning er sunt og bra. Det er prisverdig at man også følger med og «arresterer» politikere og evt. folkevalgte i feil saksbehandling. MEN når negativismen derimot er dominerende i ytringen, som f.eks. i Jenssens innlegg og det samtidig ikke fremmes løsninger og tiltak på hvordan enda flere av oss skal bli enda mere tilfreds, synes jeg ytringen er lite konstruktiv og nyttig. Men kanskje kommer herr Jenssen med forslag på enda bedre løsninger for flertallet av fellesskapet i neste innlegg? 

At omdømme til Larvik scorer svært høyt synes jeg vi skal ta med oss. Videre håper og tror jeg faktisk at de aller aller fleste i «den heile hop» er svært tilfreds med våre liv, tilværelse og utvikling.

Avslutningsvis tenker jeg diktet til Ivar Aasen passer godt i vår dager, som på 1800 tallet, for uansett hvor god ledelsen i Larvik blir; «til lags åt alle kan ingen gjera:»

Til lags åt alle kan ingen gjera; det er no gamalt og vil so vera. Eg tykkjer stødt, at det høver best å hjelpa den, som det trenger mest. 

Og kor du bryggjar og kor du bakar, d`er alltid ein, som det ikkje smakar; og når den eine då gjerer rop, så ropar sidan den heile hop.

D`er mange nog, som vil domar vera og læ åt alt, som dei andre gjera. Og lyte finna dei rundt i kring, og sjølve gjera dei ingen ting.

 

Erik A. Sørensen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *