«Jeg mener at intet er gjort for å hedre Niels Christian Ditleff, som etter min mening var  «større» enn Heyerdahl,» skriver dagens gjesteblogger Morten Bakkeli.


 

Niels Christian Ditleff fra Larvik 

Når man skal trekke fram Larviks største personlighet, faller valget ofte på Thor Heyerdahl. Jeg mener at intet er gjort for å hedre Niels Christian Ditleff, som etter min mening var  «større» enn Heyerdahl. Ditleff ble født i Larvik 29. oktober 1881. Faren var skipskaptein og eide sitt eget skip, men døde da sønnen bare var tre år gammel.

Ditleff ble utnevnt til sendemann i Warszawa i 1930. Under tyskernes angrep på Warszawa i september 1939 oppstod det en kritisk situasjon. Regjering og militærledelse flyktet. Det internasjonale diplomatkorpset og flere andre utlendinger ble igjen i byen under bombardementet. Ditleff – med lengst ansiennitet i diplomatkorpset – følte at han hadde et ansvar for å forsøke og få utlendingene ut. Han kalte den tyske militærledelsen opp over radio mens han han satt i bilen. Ditleff ble sporet opp og bilen ble gjennomhullet. Han klarte å få istand forhandlinger. I løpet av en fire timers våpenhvile ble 1200 personer evakuert fra Warszawa i en bilkolonne bestående av to lastebiler og resten privatbiler. Ditleff satt selv bak rattet i 48 timer til han sovnet – heldigvis på ei slette. Rundt femti personer hadde bodd i kjelleren til den norske legasjonen i 14 dager. Under disse vanskelige forholdene maktet Ditleff og hans kone å være et vertskap som holdt motet oppe. I 1940 begynte Ditleff i den norske legasjonen i Stockholm. Han mobiliserte grev Folke Bernadotte, leder for det svenske Røde Kors, til aksjonen for å føre skandinaviske fanger ut av tyske fengsler og fangeleire i «De hvite bussene».


 

Jeg mener at den beste måten å beære ham på er om Larvik kommune kjøper en av de bevarte hvite bussene, stiller den opp på et lett tilgjengelig sted og at en guide forteller om Ditleffs rolle i dette.

En slik buss kan da vel ikke koste kommunen all verden?

Er det noen som vil ta opp dette til behandling i kommunale organer?

 

Morten Bakkeli

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *