Hvis ikke disse tallene er urovekkende for en ordfører, rådmann eller Fylkesmannen / departementet, så lurer vi på hva som skal til for å få dem til å reagere…

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Telemark kommunerevisjon IKS gjorde i 2013 en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. 

Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Det som er hovedkonklusjonen fra rapporten i 2013 er jo at problemene ligger i det politiske beslutningssystemet, der det er avdekket en uvanlig praksis for tildeling av dispensasjoner i byggesak fra politikerene.

Hentet frem dette fra rapporten fra 2013:

«I de rosa kolonnene til venstre ser vi at administrasjonen la fram 99 saker til første gangs behandling for planutvalget i 2012. I 37 av sakene foreslo administrasjonen at planutvalget ga dispensasjon fra lovbestemmelser eller planer. Andelen i prosent utgjør om lag 37 prosent. I de oransje kolonnene til høyre ser vi at planutvalget fattet vedtak i 99 saker til første gangs behandling. I 64 av sakene eller i nesten 65 prosent av sakene  ble det gitt dispensasjon fra lovbestemmelser eller planer.»

Hvis ikke disse tallene er urovekkende for en ordfører eller Fylkesmannen / departementet, så lurer vi på hva som skal til for å få dem til å reagere…

Her er revisors vurderinger i rapporten fra 2013 angående dispensasjonspraksisen. Kan det sies tydeligere fra en revisor?

«Kommunen skal som hovedregel unngå dispensasjonsvedtak. Omfanget av dispensasjonsvedtak i byggesakseksjonen lå jevnt på rundt 20 prosent i hele treårsperioden, jf. tabell 1. Etter vår vurdering er omfanget såpass stort, at seksjonen bør se nærmere på sin dispensasjonspraksis, eventuelt se nærmere på årsakene til at det gis dispensasjon i et slikt omfang. «

«I tabell 2 så vi at forslåtte dispensasjonsvedtak fra administrasjonen lå på 37 prosent, og andelen dispensasjonsvedtak i planutvalget lå på 65 prosent i det undersøkte året. Etter vår vurdering er det vanskelig å se at omfanget av dispensasjonsvedtak i planutvalget er i tråd med føringene i plan- og bygningsloven, når lovgiver har lagt vekt på at kommunen bør unngå dispensasjonsvedtak. «

Vi mener at både ordfører og rådmann bør stå til rette for hvorfor de ikke har gransket den uvanlige dispensasjonspraksisen i byggesak blant sine politikere og ansatte etter funnene i 2013. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *