Tirsdag 7 mars skal bryggesaken nok en gang behandles av Planutvalget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen skrev om denne saken i 2016 og da trodde alle at saken var avsluttet med et vedtak fra Planutvalget hvor bryggen skulle rives. Se link.

Etter to varslede bøter på først 50.000 dersom brygga ikke ble revet innen en tidsfrist som han ikke overholdt, og så en økning til 75.000,- med ny frist hvis ikke brygga ble revet. 
Vi skjønner ikke at boten på kr 75.000 er trukket tilbake og at det kun er boten på kr 50.000 som er betalt. Er denne rabatten en «personalrabatt» gitt pga av Arne Nicanders ansettelse i Larvik kommune ? 

Nå er saken på nytt klaget inn til Fylkesmannen og hele klagen fra advokaten kan dere lese på denne linken.  

Under kan dere lese litt av klagen
«Det var åpenbart for undertegnede at Gjert Gjertsen hadde svært godt bekjentskap med flere av planutvalgets medlemmer. Til tross for at grunneier ikke har levert naboprotest i saken, ble det nå rettet omfattende protest til bryggens plassering, uten at dette ble begrunnet i plan- og bygningsrettslige forhold. Etter befaringen satt Gjert Gjertsen og Anders Hatlo seg inn i minibussen som fraktet Planutvalgets medlemmer og kjørte av gårde. Dette var en fremferd som åpenbart var egnet til å svekke tilliten til at Planutvalgets medlemmer var habile i saken. «

Som kjent så ønsker også grunneier Gjert Gjertsen at bryggen blir fjernet og hans innspill kan dere lese på denne linken. 

Fylkesmannen i Vestfold tok klagen fra Arne Nicander til følge og opphevet Larvik kommunes vedtak. Hele vedtaket datert 2 feb 2017 kan leses på denne link. 

Under kan dere lese Fylkesmannens anbefaling når det gjelder bruk av Planutvalgets befaringsbuss. 
«Vi vil særlig påpeke at klager ikke har anført at et eller flere medlemmer av planutvalget har et tett personlig vennskapsforhold med grunneier Gjert Gjertsen, herunder regelmessig privat omgang. Det bemerkes imidlertid at i tilfeller der det er aktuelt for en part å sitte på med bussen Planutvalget benytter, bør alle parter tilbys dette. Det unngås da at andre parter kan få inntrykk av at noen parter har andre påvirkningsmuligheter på saken enn dem. «

Tirsdag 7 mars skal saken nok en gang behandles av Planutvalget. Og nok en gang har administrasjonen innstilt på at bryggen IKKE skal rives. Les innstillingen her.

Muligens dette også snart er en sak for Kontrollutvalget og bør granskes av Telemark kommunerevisjon ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *