«Dette er egentlig dramatikk på høyt plan, » skriver Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Larvik kommune under lupen. 

De begynte å hakke noe helt vilt. Meget interessant men svært trist lesning i ØP den 18.03.17 om samspillet i kommunen og furtingen til Fremskrittspartiets Per Manvik. Hva er det som skjer i sandkassa?? Er vi borgere tjent med slike forhold mellom De folkevalgte?? Trengs det en gransking av kommunen vedr dette og punktene under??    

Kontrollutvalgets møte 7 februar 2017. Her ble det besluttet følgende: Kommunens Kontrollutvalget ber Telemark Kommunerevisjon IKS undersøke om kommunens ordinære rutiner og prosedyrer ble fulgt ved ansettelse av en kommunal ansatt leder. Resultatet av undersøkelsen framlegges på kontrollutvalgets møte 25.april 2017. 

Telemark kommunerevisjon IKS gjorde i 2013 en forvaltningsrevisjon vedr byggesaksavdelingen som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune. Kontrollutvalget ber nå igjen, i 2017 Telemark kommunerevisjon IKS om å undersøke følgende hovedspørsmål: I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av byggesaker?

Etter at saken Feil på Feil vedr Grandkvartalet nylig kom opp i pressen (ØP) kan det konstateres følgende: Larvik kommune har flagget standpunkt hemmelig- og anonymt i sosiale medier samt at planavdelingen ikke har brukt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet sin veiledning (grad av utnytting) når De har «laget» innstilling til kommunestyre- og formannskap, feil prosentregning ble da gjort. Viktig, Kommunens feilproduserte innstilling for vedtatt sak blir også sendt videre til fylkesmannen som en ankesak og resultatet ved denne behandlingen vil være helt avgjørende.
Det er ikke noe tvil, denne saken bør også til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.

Videre, blir plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd tatt hensyn til ved behandling av bygge- og plansaker? Den sier, sitat: Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd. Sitat slutt. Hva da med høydeavvik på for eksempel 117%?? Skal lovverket og høydebegrensinger ikke på noe måte gjeldene fordi målene kun er retningsgivende??
Det er ikke noe tvil, denne saken bør absolutt til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.  

Så stilles det spørsmål vedr saksbehandlingen av leilighetsbygget «nye» brannstasjon pluss Byggeprosjektet i Magnus Tvetens Vei 2. Kommunens egent kontrollutvalg har fått henvendelse om begge disse sakene.
I tillegg har vi andre saker hvor byggesak har feilbehandlet og hvor De i ettertid har blitt krevd for advokatutgifter av klager etter feil vedtak. PS! Det er vi skattebetalere som til slutt må betale disse pengene p.g.a. slett utført sagsbehandling.  
Det er ikke noe tvil, disse sakene bør også til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.    

Dette er egentlig dramatikk på høyt plan. Hvorfor oppstår det til stadighet svært mange saker som fører til bråk og hvorfor trengs en gransking av ett utenforstående nøytralt revisjonsfirma etter kommunale behandlinger??

Svar den som føler seg truffet.

Larvik 21.03.2017oandreassensignaturOddvar Andreassen

 

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *