«Jeg ønsker meg inn i en ny kommune med stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit,» skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.


Foto: whitwolfpack.com

ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE

Pill råttent i Larvik?

Noe er pill råttent i Larvik kommune hevder planutvalgsmedlemmet Julien Piombino og fremsetter en rekke tendensiøse påstander. Egil Lærum (tidl. FrP) bidrar med en kommentar i ØP og med heiagjengen ropes det nærmest taktfast: «Blod! Blod! Blod! Blod!» Hvem skal blø og evt. gå? Den nytilsatte midlertidige rådmannen? En kommunalsjef? En virksomhetsleder som har spilt med åpne ved ansettelse? Saksbehandlere? Sykepleiere? Enkelte i denne mobben blir neppe noen gang tilfreds, uansett hvor mange som går…

Ordfører Rune Høiseth er bekymret for Larviks omdømme og ønsker å sjekke ut om det er greit om et planutvalgsmedlem går ut på denne måten. Hvem skal Høiseth sjekke ut dette med? Headvisor AS – firmaet som i månedsvis har jobbet med å forbedre samhandlingen mellom politikere og administrasjonen? Opposisjonslederen? Rådmannen? Høiseth vet selv at dette ikke er greit og det er heller ikke greit at ordfører prøver å så tvil om Piombinos rett som innbygger til å gå ut og kommunisere offentlig hva han mener om kvaliteten på Larvik kommunes tjenester. Om det var smart og riktig av Piombino får tiden vise, og han bør uansett snarest fremlegge dokumentasjon som underbygger hans påstander. 

At planutvalgsmedlemmet Piumbino utspill om at det er «pill råttent i Larvik» passer kanskje som hånd i hanske for en åpen konferanse Fellesnemnda for Lardal Larvik skal arrangere den 12.5.17 i Larvik. (Invitasjon og info. om denne følger snart bl.a. på kommunens hjemmeside.) Et av temaene denne dagen vil være «Åpenhet, lydhørhet og effektivitet mellom folkevalgte og velgere.» Utifra debatt volum og intensitet å dømme, i fra bl.a. også GK vedtaket, må mange allerede nå sette av dagen (09:00-15:00) og bli med på denne konferansen. Her vil det også være mulig å stille anerkjente foredragsholdere spørsmål.

Jeg vil bidra til og ønsker meg inn i en ny kommune som preges av stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit og mener konferansen den 12. mai kan være en bidragsyter i at vi alle blir bedre sammen, uansett politisk «tro.» Som rådmann Aarthun repliserte i reportasjen, så er det forhold man man alltid kan bli bedre på.

Tror det også gjelder deg som meg, som er sterkt samfunnsengasjert og har sterke meninger. Imellomtiden, inntil det motsatte er bevist – tror jeg ikke «det er pill råttent i Larvik!»

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *