» Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner,» skriver Erik A. Sørensen i kveldens gjesteinnlegg. 

Les hele saken under bildet. 


Foto: Erik A. Sørensen Bildet over viser folkevalgte i og fra Lardal kvelden den 12.11.2015 etter at vedtaket om sammenslåing ble fattet.

REVERSERING AV «FRIVILLIGE» SAMMENSLÅINGER PGA. UTILBØRLIG PRESS?

Det har vært så mye snakk om tvang og økonomiske pressmidler fra regjeringen for å presse frem sammenslåinger, at flere frivillige sammenslåinger ikke har vært reelt frivillige. Kunstig å skille mellom tvang og frivillig, sier Vedum og «frivillige» sammenslåinger kan følgelig snart også bli reversert om han blir kommunalminister. (Se egen lenke til reportasje om dette fra Klassekampen her .)

Folkevalgte i og fra Lardal lot seg påvirke av Sanners retorikk og spådommer og daværende varaordfører Knut Olav Omholt (Sp) skrev i ØP før kommunevalget sept. 2015 at det er «riktig å kjøre prosess for fortsatt å påvirke.» Tidligere ordfører Liv Grinde (Ap) stemte i og skrev om fortsatt nedskjæringer og reduserte tjenester om vi nå ikke slo oss sammen. Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra Lardal (Ap), uttrykte håp om et Ap som fikk flertall med «ansvarlige» partier i Lardal som var «fremoverlente!» Trioen spådde i sum før kommunevalget en mørk og dyster fremtid om vi ikke fulgte daværende fylkesmann Laes gjentakende oppfordring om sammenslåing.

Prognostiserte snaue 9 mill. i overskudd for 2016 i Lardal viser en ganske annen realitet! Til sammenlikning lever vår «enda mindre» nabokommune Siljan også i beste velgående (+15 mill. i overskudd).

Om de rød/grønne vinner valget til høsten og reversering av «frivillige» sammenslåinger gjennomføres, vil det applauderes i mang en «dødsdømt» kommune.

Vi var mange i Lardal som kjempet imot og ikke trodde på Sanner og Lae om ragnarokk om vi besto som egen kommune. Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner.

PS: I morgen er det formannskapsmøte i Lardal kommune. Der skal vi bl.a. behandle søknader på i overkant av 4 mill. kr som skal gå til opprustning av Klokkergården og lokalet Åsly (Hem Ungdomslag). Blir spennende å lære om de øvrige formannskapsmedlemmene også er positivt innstilt til bevilgninger eller om noen foretrekker at overskuddet fra 2016 og 60-70 mill. som vi har spart i fond o.l., heller skal bli med på vedlikeholdsetterslepet i nåværende Larvik kommune på 250 mill. kr…

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også lørdagens innlegg «ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE»

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *