Ingen røyk uten ild i Areal og teknikk i Larvik kommune. 


foto: larvikkommune.no og linkedin.com

Bøkebloggen har fulgt med i media de siste dagene hvor Julien Piombino har kommet med sterk kritikk av virksomhetene Byggesak og Arealplan i Larvik kommune. Det som er synd er at ikke hele hans brev ble lagt ut slik at alle kunne lest det. 
Mye mulig at Julien Piombino har gått ut litt hardt, men vi regner med at han kan dokumentere alle påstander i ettertid ?

Vi har også lest kommunalsjef Tom Henning Ruud sitt leserinnlegg hvor han svarer opp kritikken som har kommet fra Piombino. Her kan det virke som om alt er på stell i hele hans avdeling. 

Vi har da de siste ukene lest om en saksbehandler som ble suspendert i desember 2016 og blir nå politietterforsket. I tillegg har Kontrollutvalget fått dokumentert så mange alvorlige saker at de har besluttet ny gransking av Byggesak. Som kjent så ble også Byggesak gransket i 2013. Granskingene blir gjort av Telemark Kommunerevisjon IKS. Les mer om selskapet på denne linken. 

I tillegg har også Kontrollutvalget bestemt at en ansettelse av en virksomhetsleder i Areal og teknikk skal granskes av Telemark Kommunerevisjon IKS.

Dette tyder vel på at mye av det Julien Piombino skrev i brevet til ordføreren stemmer ?

Mange i Larvik stiller nå spørsmål om ikke hele Areal og teknikk skulle vært gransket og noen har også nevnt det politiske Planutvalget ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *