Hvorfor er kommunale ladestasjoner i sentrum merket forskjellig ?


Bilde til venstre er fra Lilletorget og bilde til høyre fra kommunal parkeringskjeller i Prinsegata.

Bøkebloggen har fått flere tilbakemeldinger fra eiere av elbiler i Larvik som klager på at noen eiere av elbiler bruker kommunale plasser som fast parkering mens de er på jobb i sentrum. Slik skal det vel ikke være ? 

Som dere ser av bildene over så har Vei og trafikk i Larvik kommune valgt å merke disse på forskjellig måte. På Lilletorget kan en stå max 4 timer , mens på de to plassene i Prinsekvartalet er det ingen tidsbegrensning. Siden de samme bilene står her hver dag så er det muligens en grunn til at det er merket slik ?

På Larvik kommunes hjemmeside så er det mye info om elbil parkering. Teksten under er klippet derfra. Link til siden infosiden her.  

«Alle parkeringsplasser merket med hvit P på blå bakgrunn (skilt nummer 552) er uten unntak gratis for elbil. Man må likevel følge underskilting om for eksempel tidsbegrensing og kjøretøy/trafikantgruppe.
Unntaket er parkering ved ladepunktene. Her er det ingen tidsbegrensning. Vi ber elbilister ta hensyn og ikke la bilene stå parkert ved ladepunktene lenger enn nødvendig.»

Fint om noen ansvarlig for parkeringsplassene i Larvik kommune kan komme med en forklaring på denne forskjellsmerking. 

Bøkebloggen regner med at disse ladestasjonene i sentrum er et tilbud til kunder som kommer på besøk i bil til Larvik ?

 

Les også et tidligere innlegg vi skrev om denne saken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *