«Hvordan kan det ha seg at Planavdelingen og det politiske flertallet i Larvik kommune ikke hører på fagfolk?», spør Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg.

Les hele saken under bildet. 


Fotomontasje: Kjell R. Hansen

Advarsler i kø!

Men hva skal til for at kommunens administrasjon og politikerflertallet tar advarslene på alvor og lærer av det?

På folkemøtet arrangert den 30.3.17 av Treschow Fritzøe AS i Sliperiet ang. Jernbaneplassering og visjoner for byutviklingen i Larvik, uttalte den kjente arkitekten Niels Torp bl.a.: «Det er veldig viktig at byen har en administrasjon og politikere med sterk vilje til å lage Larvik til en fin og attraktiv by, og at man får fatt i de beste fagfolkene til å utvikle og bygge denne byen. Da betyr det at hvis man bygger høye hus midt i Larvik sentrum, har man gjort noe kjempedumt. Larvik er ikke byen der man skal bygge de høye husene, det kan man gjøre helt andre steder. Det er ikke meningen at Larvik skal være denne type by. De som bestemmer må ha kjøreregler for dette, slik at man unngår å bygge høye bygg i Larvik»

Hans uttalelse høstet stor applaus fra salen.

I foredraget sitt viste han også til Larviks unike beliggenhet med et amfi mot fjorden, og viktigheten av å opprettholde og sørge for gode siktlinjer ut mot fjorden og gateløpenes betydning i så måte. Med sine tydeligvis gode kjennskaper til byens topografi – sikkert etter arbeidet med bymodellen han hadde laget – kunne han også opplyse om kotehøyden på Bøkeskogen og Larvik torg m.m.

Han trakk også fram den store betydningen det har at (sol)lys faller inn i gateløp og offentlige plasser.

Like etter møtet ble han spurt om han var klar over hvor høyt Grandkvartalet ville bli. Til det svarte han benektende. Da han så ble fortalt at bebyggelsen ville nå opp i en kotehøyde på hele 42,5 m, nektet han nærmest hoderystende å tro dette, og spurte adm. direktør Tore Møgster i Fritzøe Eiendom om dette virkelig kunne være tilfelle. Møgster kunne da erkjenne at det nok kunne være tilfelle.

Men det er dessverre ikke kun ark. Niels Torp som har advart mot de store høydene i Grandkvartalet (GK). Det kjente danske arkitektfirmaet Gehl Architects AS som var engasjert av Larvik kommune til å foreta en gjennomgang og vurdering av reguleringsforslaget til Grandkvartalet, advarte på det sterkeste mot prosjektets store byggehøyder.

I sine særdeles kritiske merknader til reguleringsforslaget for GK, oppramser Vestfold Fylkeskommune en rekke viktige momenter for at forslaget må omarbeides og byggehøydene senkes.

Saksbehandler for GK nevner knapt de negative merknadene fra Gehl Architects. Samt at hun feier alle de særdeles kritiske merknadene fra Vestfold Fylkeskommune (VF) av banen ved å si at siden  merknaden fra VF ikke er formet som en innsigelse, ser hun ingen grunn til å ta hensyn til disse.

I den gamle byplanen fra 2006, hadde man en bestemmelse om at forholdet mellom fasadehøyde mot gate og gatebredde ikke skulle overstige 1:1. Dvs. fasadehøyden skulle ikke være høyere enn bredden på tilstøtende gateløp/byrom. Denne bestemmelsen falt ut i den nye versjonen av byplanen fra sept. 2015.  I det nye forslaget til nye retningslinjer og bestemmelser til byplanen som nå nettopp har vært ute til høring, har man fremdeles ikke inntatt en slik bestemmelse.  Larvik Bys Vel med samarbeidende lag og foreninger har foreslått at denne bestemmelsen gjeninnføres i tillegg til at vi bl.a. for 3. gang igjen foreslår at maksimale byggehøyder i sentrale deler av Larvik bør være gitt som en bestemmelse og ikke kun som retningslinjer. I andre kommuner, bl.a. Bergen som har bestemmelse om at gesimshøyden kan være maksimalt 110% av byrommenes bredde (som Bergen planlegger å redusere til maksimalt 90%) samt bestemmelse for maksimale byggehøyder.

Denne bestemmelsen som har falt ut i någjeldende byplan, er viktig for å få lys ned på gatenivået, slik også ark. Niels Torp var inne på.

Men GK er dessverre godkjent uten høydereduksjoner. Det samme gjaldt Kvartal 9 og Kvartal 33 (Gamle brannstasjon).

Hvordan kan det ha seg at kommuneadministrasjonen (les: Planavdelingen) og det politiske flertallet, ikke hører på fagfolk?

Det er kanskje på tide å ta lærdom av dette før det blir for sent, slik at vi unngår å ødelegge hele byen med høye bygg.

 

Larvik 03.04.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *